Podcast: Skärmar – varför rör det upp så mycket känslor?

Eva Lindström, Fredrik Kahn och Elliy Lange spinner vidare på ”från skärm till pärm”-debatten i förskolan.

I senaste avsnittet av Förskolan avhandlas skärmar i förskolan. Varför blir det sådan debatt så fort skärmar är på tapeten?

Nyligen höll skolminister Lotta Edholm och integration- och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson en presskonferens om skärmar i förskolan. Från skärm till pärm var devisen när regeringen gav Skolverket i uppdrag att slopa kraven i förskolans läroplan på att använda digitala verktyg.
 
Debatten efteråt har varit livlig och podden hänger på. Varför blir det sånt snack i förskolevärlden så fort skärmar kommer på tal, och vad betyder ens “från skärm till pärm” i praktiken?
 
Eva som länge varit kritisk mot skärmar i förskolan skrev en krönika efter presskonferensen i vilken hon omfamnar regeringens skärmfria mål. Efteråt lät reaktioner inte vänta på sig.

— Jag förstår inte varför man blir så himla upprörd? Det är väl ingen som ska ta bort någon skärm, de ska bara ta bort kraven.  
 
Fredrik tycker att digitala verktyg kan vara ett bra komplement i förskolan.
— Det finns ju massa bra användningsområden till exempel i arbeten med barn med annat modersmål.
 
Elliy menar att ”skärm till pärm”-diskussionen lätt blir märklig i och med hur regeringen valt att definiera det digitala i förskolan.
— Debatten blir lite snäv och enformig när man likställer skärmar med digitala verktyg i förskolan.
 
 

LÄS OCKSÅ