Förskoleupproret: ”Här är våra krav på nya covid-riktlinjer”

Ledningsgruppen i Förskoleupproret: Annette Nord, Katrin Nörthen, Anki Jansson, Annika Järking, Monica Lindström och Diana Hall.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Coronaviruset har kommit för att stanna långt fram i tiden. Det måste vi förhålla oss till, liksom vi också måste förhålla oss till andra sjukdomar i omlopp. Vi har därför valt att lyfta fram ett krav som är direkt riktat till regering och Folkhälsomyndigheten kring sjukdomar där vi tagit lärdom av vad vi alla har lärt oss sedan våren 2020 och vad vi kan se att våra medlemmar efterfrågar. 

Covid-19 är i en annan dimension än de sjukdomar vi känner till då den också påverkar oss mentalt. Oron förföljer oss i vår vardag. Många av oss har råkat ut för dess konsekvenser på ett privat och personligt plan. 

Vårt krav till Folkhälsomyndigheten och regering är därför följande:

GÄLLANDE VANLIG SJUKDOMAR

  • Vi vill att enbart friska* barn ska få vistas på förskolan och att barnen ska vara symptomfria två dygn innan de får återvända. 

GÄLLANDE COVID-19

  • Så länge covid-19 härjar så vill vi ha tillbaka Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendationer gällande barn i förskolan.
  • Barn ska stanna hemma vid minsta symtom.
  • Symptom mer än ett dygn: Hemma i 7 dagar varav de två sista symptomfria.
  • Symptom mindre än ett dygn: Två dagar hemma utan symptom.
  • Vårdnadshavare ombeds att strikt respektera förskolans rutiner för att vara en frisk arbetsplats och för att även fortsatt kunna ha öppet. 

*) Med friska barn menar vi feberfritt i två dygn och normalt allmäntillstånd, där barnet orkar med verksamheten på förskolan en hel dag, kvarvarande enstaka hostningar och väldigt lite snor. ”Kondenssnuva” undantaget, vilket också försvinner efter en snytning när man kommer in efter att ha varit ute i kylan.

Det är många av oss som har erfarit att det har varit positivt för alla, förskollärare, barnskötare och barn, att de som vistas i verksamheten är helt symptomfria. Så med kraven ovan följer också kravet att ta bort karensdagen permanent för all personal som arbetar direkt i barngrupp.  

Med undantag för att vissa har fått genomlida konflikter med vårdnadshavare har vi ändå förstått att de allra flesta upplever att undervisning och omsorg har blivit mer kvalitativt och med större fokus på vårt uppdrag med friska individer på plats. Barnen har kunnat ta till sig av undervisningen och fått den omsorg och känsla av sammanhang de så väl förtjänar och som Folkhälsomyndigheten anser att alla barn ska ha tillgång till, oavsett kris i samhället. — Vi kan inte hålla med mer. 

Ledningsgruppen i Förskoleupproret

Annette Nord, Katrin Nörthen, Anki Jansson, Annica Järking, Monica Lindström, Diana Hall

LÄS ÄVEN

Eva Lindström: Vet statsministern vad en ”krampaus” betyder i förskolan?

Stort intresse för polisbesök i förskolan

Årets UBB-vinnare – Eva ger nytt liv åt gamla regellekar

Lyssna på Förskolan här!