Debatt: Sluta anpassa sönder skrivundervisningen!

Ellen Delblanc är lärare i svenska, svenska som andraspråk och religion på Komvux. Foto: Privat och Stock Adobe

Vi måste sluta behandla våra elever som att de inte kan och istället ge dem tillräckligt med stöd för att utveckla sitt skrivande. Sluta ge eleverna förenklade exempeltexter utan substans, skriver debattören.

När det kommer till skrivundervisning upplever jag att många elever har lämnats i sticket. Flera av mina elever kan knappt skriva ett brev när de kommer upp i gymnasiekurserna på Komvux. Elevernas bristande skrivförmåga är även något som följer med ända upp till universitetsnivå, vilket forskarna Gunlög Josefsson och Sara Santesson vid Lunds universitet konstaterar i den här studien från 2017. Men vad beror detta då på? Det finns ju såklart flera olika anledningar, men en av dem är att vi sönderanpassar skrivundervisningen.

Att anpassa sin undervisning efter elevers förutsättningar är något alla vi lärare är bekanta med och vana vid. Det är något vi måste göra och det kan vara både svårt och givande. Våra elevgrupper ser aldrig likadana ut och det heterogena klassrummet är ett faktum oavsett vilken skola du befinner dig i. Men det finns anpassningar som inte är gjorda utifrån elevers behov och som snarare stjälper än hjälper. Detta är vad jag kallar för sönderanpassning och det är dags att vi slutar med det!

Lärde medvetet ut fel

Sönderanpassning innebär att man istället för att ge eleverna det stöd de behöver för att nå sina mål och utvecklas i sitt lärande, sänker kraven och ”förenklar” undervisningen så till den grad att den inte längre utmanar eleverna i de kunskaper de ämnar att lära sig. I skrivundervisningen kan det handla om att man aldrig låter eleverna läsa exempeltexter som inte följer den exakta struktur man behandlar. Eleverna får istället läsa torra, intetsägande texter som följer alla regler och som är skrivna med ett så enkelt språk som möjligt. Sedan förväntas de reproducera det innehållet. Språket sätts inte in i en kontext och blir innehållslöst. Som lingvisten Michael Halliday konstaterar utvecklas språk genom meningsfulla sammanhang och innehåll. Därför måste vi sluta anpassa bort innehållet i våra exempeltexter och sluta använda dem enbart som formler som ska reproduceras.

Ytterligare ett exempel på sönderanpassning i skrivundervisningen kan vara att man medvetet lär eleverna fel saker för att det korrekta anses vara för svårt. Detta såg jag exempel på under min praktik när min handledare medvetet lärde ut fel regler vid referenshantering för att han ansåg att de riktiga reglerna var för komplicerade. Hur ska eleverna klara det akademiska skrivandet på universitetsnivå om de aldrig får lära sig hur man gör? Det är inte konstigt att elevernas kunskaper är bristande om man medvetet lär dem fel saker. Det är dags att vi slutar anpassa bort regler och normer för skrivande så att elever kan lära sig rätt från början!

Sluta ge exempeltexter utan substans

Sönderanpassning leder till att eleverna inte får det stöd de behöver. Det leder till att de inte når de kunskapsmål som behövs för att klara sig i högre utbildningar. Detta kan vi se exempel på i den här studien som Alli Klapp och Anders Jönssons publicerade 2020 där det framgår att elever som har svårt att nå målen upplever att de får förenklade uppgifter och sänkta förväntningar istället för att få det stöd som krävs för att de ska utvecklas. Vi ser det från lågstadiet ända upp till universitetet. Det är ett stort problem i vår skola, men även i samhället i stort. Att kunna skriva är viktigt för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Därför behöver vi ge mer stöd, tid och resurser för de elever som inte når målen istället för att sönderanpassa vår undervisning.

Vi måste sluta behandla våra elever som att de inte kan och istället ge dem tillräckligt med stöd för att utveckla sitt skrivande. Sluta ge eleverna förenklade exempeltexter utan substans. Sluta undervisa fel regler för att vi tror att det är det enda de kan. Sluta ta bort alla uppgifter som utmanar dem. Sluta ha så låga förväntningar på elever. Sluta sönderanpassa skrivundervisningen!

Ellen Delblanc, lärare i svenska, svenska som andraspråk och religion på Komvux

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Ämnesläraren

LÄS ÄVEN

Skrivundervisningen stympas av alla mätbara mål

Läraren: Bort med datorerna från lågstadiet

Var femte lärare: Mina elever skriver inte för hand

Studenter som antecknar för hand minns bättre

Eleven Felicia om varför hon skriver för hand