Beskedet: Nya timplanen införs inte i höst

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S). Foto: Getty Images och Johan Strindberg
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Skolverkets förslag har varit klart i ett år. Men trots det meddelar regeringen nu att den nya timplanen för grundskolan inte kommer att träda i kraft i höst.

Elevens val tas bort och de 177 timmar som då frigörs läggs främst på att utöka undervisningstiden i SO- och NO-ämnena. Det är huvuddragen i det slutgiltiga förslag för grundskolans nya timplan som Skolverket lämnade till regeringen för ganska exakt ett år sedan.

Tanken med revideringen är att skapa en bättre balans mellan undervisningens innehåll och den garanterade undervisningstiden i varje ämne när nya kursplanerna träder i kraft i höst. Men nu meddelar skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S), via ett mejl från sin pressekreterare, att nya timplanen inte kommer att vara på plats när det nya läsåret börjar i augusti. 

– Förslagen bereds nu inom Regeringskansliet, men en ändring kommer inte kunna genomföras till höstterminen 2022 som Skolverket föreslog i sin redovisning.

Kan inte ge några svar

Varför beredningsarbetet dröjer får vi inte svar på. Inte heller kan skolministern säga någonting alls om när regeringens förslag för ny timplan kommer att presenteras, klubbas eller införas.

– Regeringskansliet och regeringen avser att återkomma. Jag kan i dagsläget inte ge ett mer precist svar än så.

I höst börjar de nya kursplanerna att gälla – men inte timplanen. Hur ska lärarna som undervisar i de ämnen som, av Skolverket, föreslås få utökad undervisningstid hinna med allt undervisningsinnehåll?

– Ett av syftena i revideringen av kursplanerna var att det centrala innehållet bättre skulle anpassas till den garanterade tiden för respektive ämne och stadium. Skolverket gör bedömningen att i flera ämnen, exempelvis naturorienterande ämnen, har det centrala innehållet efter revideringen nu anpassats på det sätt som avsågs. Däremot har syftet inte helt kunnat uppnås i alla ämnen, exempelvis i ämnet historia, där myndigheten gör bedömningen att det centrala innehållet fortfarande inte är tillräckligt anpassat efter timplanen, skriver skolministerns pressekreterare och fortsätter:

– Jag vill betona att revideringen av kursplanerna genomfördes med den befintliga timplanen som utgångspunkt och att revideringen innebär att den så kallade stoffträngseln från och med i höst minskar i relation till hur det ser ut i dag. Samtidigt kan mer behöva göras och regeringen kommer därför att återkomma när det gäller Skolverkets förslag på ändringar i timplanen.

Här är Skolverkets slutgiltiga förslag

Ämne Låg Mellan Hög Tot
Bl, nu  50 80 100 230
Bl, förslag 60 80 100 240
Hkk, nu   36* 82 118
Hkk, förslag      40* 90 130
Idh, nu 140 180 280 600
Idh, förslag 140 180 280 600
Mu, nu  70 80 80 230
Mu, förslag 80 80 80 240
Sl, nu 50 140 140 330
Sl, förslag 50 140 140 330
Sv/Sva, nu 680 520 290 1490
Sv/Sva, förslag 680 520 290 1490
En, nu 60 220 200 480
En, förslag 60 220 200 480
Ma, nu 420 410 400 1230
Ma, förslag 420 410 400 1230
NO, nu 143 193 264 600
NO, förslag 145 216 289 650
Bi, nu   55  75   
Bi, förslag   60 80  
Fy, nu   55    75  
Fy, förslag   60 80   
Ke, nu   55 75  
Ke, förslag   60 80  
Resterande NO-timmar på mellan- och högstadiet får fördelas fritt mellan de tre NO-ämnena.
SO, nu 200 333 352 885
SO, förslag 200 375 405 980
Ge, nu   70   75   
Ge, förslag   75  80   
Hi, nu   70  75   
Hi, förslag   90  100   
Re, nu   70  75   
Re, förslag   75  80   
Sh, nu   70 75   
Sh, förslag   75  90   
Resterande SO-timmar på mellan- och högstadiet får fördelas fritt mellan de fyra SO-ämnena.
Tk, nu 47 65 88 200
Tk, förslag 47 65 88 200
Språk, nu   48 272 320
Språk, förslag   48 272 320
Elevens val, nu       177
Elevens val, förslag       0
Totalt, nu 1860 2305* 2548 6890
Totalt, förslag 1887 2374* 2629 6890
Därav skolans val (nu och sen)   600

*Undervisningstiden i hem- och konsumentkunskap som i tabellen ligger under mellanstadiet kan även nyttjas på lågstadiet.

LÄS ÄVEN

Fler ändringar i nya timplanerna

Lärarförbundets kritik mot nya timplanerna – nu backar Skolverket

Måttlig hkk-glädje efter Skolverkets nya timplansbesked

Därför svängde Skolverket efter bildlärarupproret