Friskola delar upp skoldagen – och tar in fler elever

Sara Taflin är skolchef för de gymnasieskolor Jensen Education har runtom i Sverige. Foto: Jensen Education
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

På Jensens gymnasier har eleverna lektioner på förmiddagen ena veckan – och på eftermiddagen veckan därpå. Därmed får skolan plats med fler elever i färre lokaler.
– Visst kan det vara så att vårt upplägg inte passar alla, säger skolchefen Sara Taflin.

Jensen Education har 14 gymnasieskolor och ytterligare en på väg. Alla har modellen med uppdelade dagar – antingen går eleverna från klockan 8 till 13 eller från 13 till 17. 

Mitt på dagen sker en överlappning vissa dagar med moderna språk och individuella val. Därtill ligger idrott och hälsa som ett block i två timmar en eftermiddag i veckan för förmiddags­eleverna – och en förmiddag i veckan för eftermiddagseleverna.

"Effektivt schema"

Skolchefen Sara Taflin har svarat på våra frågor per mejl och därefter också på telefon.

Varför delar ni upp skoldagen på det här viset?

– Vi vill ge våra elever ett effektivt schema utan håltimmar och långa raster. De kan då styra sin arbetsdag och hinner med såväl läxläsning som ­träning och annat de vill prioritera på sin A-tid (den delen av dagen då de inte har undervisning). Att lära sig ta ansvar är viktigt inför universitetsstudier.

Har ni på senare år fått in fler elever i era lokaler utan att själva lokalerna byggts ut?

– Nej, vi har jobbat på samma sätt sedan 2003 och med ungefär samma elevantal.

Gör ni inte också detta för att få in fler elever på mindre utrymme?

– Det är inte huvudsyftet, men visst skulle vi behöva fler klassrum om vi inte hade vår effektiva schemaläggning.

Visst skulle vi behöva fler klassrum om vi inte hade vår effektiva schemaläggning.

Sara Taflin

Vad säger eleverna själva om schemat?

– De gillar upplägget. Vi är väldigt tydliga gentemot årskurs nio med vad som gäller, så det kommer inte som en överraskning för eleverna när de börjar hos oss. För många är schemat en viktig faktor för att kunna styra över sin egen tid. 

Vad säger lärarna?

– Det påverkar inte dem eftersom de kan ha undervisning både i förmiddags- och eftermiddagsklasser.

Ser du några nackdelar med er modell?

– För elever som behöver exakt samma tider varje vecka kan det vara tuffare att ställa om från förmiddag till eftermiddag. Lösningen på det är att försöka vara på skolan även på sin A-tid, utnyttja den läxhjälp vi erbjuder eller kanske lägga in träningspass då.

"Försämrar regelbundenheten"

Psykologen Malin Valsö på Elevhälsokonsulterna är lite undrande inför Jensens modell:

– Sömn och dygnsrytm är en viktig hälsofaktor, i synnerhet för tonåringar. En sån här schemaläggning riskerar att försämra regelbundenheten.

Sara Taflin svarar:

– Vi ger eleverna verktyg för att lyckas skapa rutiner utifrån vår schemamodell, men visst kan det vara så att vårt upplägg inte passar alla.

Många som sover bort förmiddagarna?

– Visst finns det elever som väljer att sova lite längre när möjlighet ges, med all rätt då tonåringar behöver sömn. Min uppfattning är ändå att många använder förmiddagarna effektivt.

De elever som uttrycker kritik mot Jensens schema på gymnasium.se menar bland annat att de korta rasterna och frånvaron av håltimmar gör det svårt att hinna lära känna nya männi­skor. 

Sara Taflin förstår kritiken:

– Eleverna är vana vid något annat från grundskolan, men syftet är att de ska kunna använda sin tid här så effektivt som möjligt.