Ny enkät: Nästan alla kulturskolor tvingas spara

Magnus Ekwall, ordförande i Kulturskolerådet som gjort undersökningen, är oroad över resultatet.

Kulturskolan tvingas spara i nästan alla kommuner, visar en enkät från Kulturskolerådet.
– En lag behövs för att säkerställa att alla barn och unga kan ta del av konst och kultur i ett pedagogiskt kulturskolesammanhang, säger Magnus Ekwall, ordförande i Kulturskolerådet.

Pressad ekonomi i kommunerna gör att alla kulturskolor utom ett fåtal måste spara nästa år. Det framgår av de enkätfrågor som Kulturskolerådet under hösten ställt till de 286 kommuner som har kulturskoleverksamhet.

Av de 70 procent som besvarat enkäten räknar 46 procent med att de ekonomiska resurserna för kulturskolan kommer att minska. 48 procent svarar att resurserna blir oförändrade, medan 6 procent bedömer att resurserna kommer att öka. 

Samtidigt har flera chefer i sina enkätsvar kommenterat att oförändrade resurser i praktiken blir en nedskärning eftersom kostnader för löner, pensioner, lokaler och annat ökar.

Vilka blir konsekvenserna om kulturskolan minskar eller försvinner?

– Kulturskolan är, bland mycket annat, en viktig del av utbildningskedjan, inte minst för de konstnärliga och kulturella näringarna. Som ung kan man börja i kulturskolan och sedan gå vidare i utbildningssystemet och kanske till och med få en yrkeskarriär inom området, säger Kulturskolerådets styrelseordförande Magnus Ekwall, som är chef för Malmö kulturskola, där han själv tidigare var musiklärare.

Kräver en ny lag

För att förbättra villkoren för kulturskolan vill han se att det stiftas en lag med bibliotekslagen som förebild.

– En lag behövs för att säkerställa att alla kommuner ger förutsättningar för barn och unga att ta del av kulturskolans verksamhet. De ska kunna ta del av konst och kultur i ett pedagogiskt sammanhang och få möjlighet till en aktiv fritid med dans, konst, teater och andra kulturformer i fokus, säger Magnus Ekwall.

Bland de förslag Kulturskolerådet för fram till regeringen finns att permanenta det statliga bidrag till kulturskolorna som idag uppgår till 100 miljoner kronor per år.

– Nu har regeringen sagt att den nuvarande nivån på 100 miljoner ska gälla i tre år framåt. Men tittar man tillbaka har bidragsnivån varierat mellan 100, 200 och 50 miljoner. Ett tag var bidraget bortplockat helt.

Vilken ordning vill du ha istället?

– Det behöver vara ett stadigvarande bidrag. Helst inte i projektform som nu, det skapar en ryckighet att förhålla sig till, säger Magnus Ekwall.

LÄS ÄVEN

Het debatt om kulturskolan i riksdagen

Ny rapport: Kulturskolan ökar utbudet i utsatta områden

Tre lärare om hur kulturskolan kan lyfta

Kulturskolan har svårt att nå nya elevgrupper

Debatt: Kulturskolan måste satsa mer på teater och drama

Hård kritik när stödet till kulturskolan halveras