Ny rapport: Kulturskolan ökar utbudet i utsatta områden

Fabian Sjö, statistikansvarig utredare på Kulturskolecentrum, berättar att bild/form samt film/animation hör till de ämnen som växer.

Kulturskolan ökar utbudet till barn och unga i glesbygd och i socioekonomiskt utsatta områden, visar en ny rapport från Kulturrådet. Men samtidigt finns en oro att kommunernas ansträngda ekonomi kan skapa problem för kulturskolans verksamhet.

Bild/form samt film/animation hör till de ämnen som växer när Kulturskolecentrum, en del av Kulturrådet, tittar tillbaka på kulturskolans verksamhet under 2022. Rapporten visar att kulturskolorna på olika sätt har utvecklat sitt arbete för att bredda deltagandet.

– Andelen kommuner som erbjuder riktad verksamhet för att nå underrepresenterade grupper av barn och unga i kulturskolan ökar. Ökningen är särskilt tydlig för verksamheter som riktar sig till boende i glesbygd och i socioekonomiskt utsatta områden, säger Fabian Sjö, statistikansvarig utredare på Kulturskolecentrum.

Statistiken visar också att kulturskolorna har ett allt bredare utbud av ämnen, något som Fabian Sjö tror kan locka nya grupper av barn och unga.

– Kulturskolan spelar en viktig roll i utbudet av kultur i kommunerna. Den är viktig för hela fritidsutbudet – inte bara på kulturområdet – och ger även en möjlighet att förkovra sig för den som vill gå mer på djupet i ett ämne, säger Fabian Sjö.

Är det inte risk att fördjupningen blir lidande när verksamheten breddas?

– De flesta skolor jobbar med båda delarna. I vilken mån man lyckas är bland annat en fråga om prioriteringar, resurser och tillgång till pedagoger.

Oro för besparingar

Av rapporten framgår att kommunernas egna kostnader för kulturskolan minskade mellan 2021 och 2022. De ekonomiska utmaningar som den kommunala sektorn står inför kan leda till besparingar i kulturskolans verksamhet. Samtidigt hoppas Kulturskolecentrum att regeringens avisering om en förlängning av Kulturrådets utvecklingsbidrag till kulturskolorna kan innebära att insatser för att bredda deltagandet kan fortsätta. I budgetpropositionen i höstas slår regeringen fast att Kulturrådet ska fördela 100 miljoner kronor årligen under de kommande tre åren.

– Det blir intressant att följa hur det här kommer påverka kulturskolans roll. När kommunerna behöver sina pengar till den löpande verksamheten kan det bli svårt att få dem att satsa på kulturskolans arbete med underrepresenterade grupper. Men även för tre kommande åren har vi ett statligt stöd som kan användas för att nå grupper av barn och unga som inte går i kulturskolan i lika stor utsträckning, säger Fabian Sjö.

Kulturskolan drivs till övervägande del med kommunen som huvudman. Enligt Kulturskolecentrums definition finns kulturskolan i dag i alla kommuner förutom i Grums, Surahammar, Vilhelmina och Vindeln.

Här hittar du rapporten.

LÄS ÄVEN

Het debatt om kulturskolan i riksdagen

Tre lärare om hur kulturskolan kan lyfta

Kulturskolan har svårt att nå nya elevgrupper

Debatt: Kulturskolan måste satsa mer på teater och drama

Avgiftsfritt för vissa när kulturskolan når nya elevgrupper

Nytt beslut öppnar för kulturskola på skoltid

Fyra tunga profiler: Så kan kulturskolan nå fler barn

Debatt: Därför måste Kulturskolan lagstadgas