C: Var är statsministerns löfte till skolorna?

Muharrem Demirok, partiledare för Centerpartiet, vill se samma löfte till skolorna som regionerna fått.

Ulf Kristersson har gett besked att inga regioner kommer behöva säga upp vårdpersonal. Regeringen kommer att skjuta till de resurser som krävs. Nu behöver man ge samma löfte till landets skolor.

Det pågår just nu en enorm kostnadskris i Sveriges välfärd. Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknar ett underskott på 31 miljarder i år. Det innebär enorma neddragningar, varsel på tusentals personer. Nedläggningar av vårdcentraler och akutsjukhus. Lördagens besked från statsministern, att ingen sjukvårdspersonal kommer att sägas upp, var därför välkommet.

Men den ekonomiska krisen drabbar inte bara vården, utan även den svenska skolan.

Nu är inte tiden för att dutta i marginalen

Läget är akut. Larmen om skolnedläggningar duggar tätt. Lärare sägs upp och extraresurser försvinner. Neddragningar leder till försämrad undervisning och att allt fler elever får det svårare att klara skolgången. I Ämneslärarens stora granskning uppger tre av fyra lärare att de inte hinner anpassa sin undervisning så att den fungerar för alla elever. Rektorer tvingas bryta mot skollagen när klasserna blir större, och elevers behov av stöd kan inte tillgodoses. Det är en oerhört tuff situation.

”Regeringen måste täcka upp”

I det ekonomiska läget vi nu står inför är det få kommuner som kan bära det ekonomiska ansvaret själva. Därför måste regeringen täcka upp för inflationschocken. Landets elever, föräldrar, lärare och rektorer måste få känna trygghet i att regeringen inte låter den ekonomiska krisen bli en skolkris.

Regeringen menar att de gör den största satsningen på 30 år men om man granskar det påståendet blir det tydligt att detta inte är sant. Det vittnar också landets rektorer, lärare och elever om. Det som behövs är resurser här och nu. Då räcker inte regeringens blygsamma höjningar av några få riktade statsbidrag.

”Problemen med riktade statsbidrag”

Faktum är att riktade statsbidrag leder till ökade kostnader för administration och dessutom fördelas de orättvist över landet. Det som nu behövs är mer tillit till professionen att fördela resurser på det sätt som behövs. På sikt behövs också en ny rättvis skolpeng som säkerställer en jämlik skola i hela landet och de mindre skolornas överlevnad även på landsbygden.

I Centerpartiets budget för 2024 satsade vi 5 miljarder kronor mer på skolan än regeringen. Vi satsar dessutom pengarna till ett så kallat sektorsbidrag som ger skolorna möjlighet att själva disponera resurserna. Inför vårens budgetprocess hoppas vi att regeringen tar efter vår modell och skjuter till de nödvändiga pengar som behövs.

När kommer löftet?

Svensk skola har under många år varit satt under mycket hård press. I ett läge där den svenska skolan borde stå stark är den istället kraftigt försvagad. Kunskapsklyftan mellan stad och land är oacceptabel. Regeringen måste agera nu om den säger sig vilja satsa på skolan. Nu är inte tiden för att dutta i marginalen. Utan en likvärdig skola, i hela landet, så sviker vi framtidens Sverige.

När kommer statsministerns löfte om mer resurser även till skolan?

Muharrem Demirok (C), partiledare
Anders Ådahl (C), utbildningspolitisk talesperson

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS ÄVEN: 

51 lärare anmäler sig själva till Skolinspektionen: ”Förbannade”

Så mycket av budgeten går till skolan – punkt för punkt

Regeringens budget: ”Svek mot lärarna”

Här protesterar 1100 lärare mot nedskärningar

5 500 föräldrar på lärarnas sida i protest mot nedskärningar