Lotta Edholm: ”Lärare, polis och socialtjänst måste samverka”

Skolminister Lotta Edholm vill riva sekretesshinder mellan skola, polis och socialtjänst ”så att lärare, socialtjänst och polis kan samverka på riktigt”. Foto: Filippa Ljung

Skolminister Lotta Edholm är oroad:
– Vi måste också inse att skolan är en plats där gäng­kriminella aktivt rekryterar.

Lotta Edholm reagerar starkt på den video i sociala medier där en gymnasielev skjuts ihjäl vid Mälarhöjdens IP.

– Det finns inte ord att beskriva hur fruktansvärt det är. Även de barn som inte är indragna i den grova kriminaliteten påverkas starkt av det som sker och jag inser att också lärare och annan personal tvingas hantera detta, säger hon.

Hur ser du på att gängkriminaliteten drabbar också skolan?

– Det är oerhört allvarligt och vi har ett nytt Sverige på många sätt. När skolan är som bäst är det en plats som räddar unga från gängkriminalitet. Men vi måste också inse att skolan är en plats där gängkriminella aktivt rekryterar.

– Skolan måste ges helt andra verktyg och förutsättningar. Men i denna svåra situation måste lärare få vara lärare, säger Lotta Edholm.

”Måste riva sekretesshinder”

Vilka akuta åtgärder kan samhället sätta in nu?

– När det gäller skolans ansvar arbetar vi för att öka säkerheten och lyfta det brottsförebyggande arbetet. Det handlar bland annat om att alla skolor bör vara låsta för obehöriga och att vi måste riva sekretesshinder mellan skola, polis och socialtjänst så att lärare, socialtjänst och polis kan samverka på riktigt.

– Sedan pågår det självfallet ett omfattande arbete från mina övriga ministerkollegor också.

”Mer behöver göras”

Och vilka åtgärder kan sättas in i förebyggande syfte?

– Det är viktigt att slå fast att en bra skola i sig är ett skydd mot kriminalitet och gängens våld. En lyckad skolgång är ett effektivt vaccin mot utanförskap och kriminalitet.

– Samtidigt behövs fler direkta insatser här och nu. Det kan handla om akutskolor dit elever som stör kan placeras. Att ge lärare mer befogenheter att agera mot stök. Att se över de registerutdrag som görs för skolans personal för att säkerställa att det inte finns kriminella i skolans miljöer. Det är viktiga steg, men mer behöver göras, säger Lotta Edholm.

LÄS MER: Förslag: Skola ska larma polis om barn på glid