Lärarrummet – här lyfts viktiga skolfrågor

Madeleine Jacobsson (SKR) och Åsa Fahlén, Sveriges Lärare, diskuterade skolfrågor under första tillfället i Lärarrummet.

Lärarrummet är ett nytt forum för Sveriges Lärare, där ordföranden Åsa Fahlén samtalar med aktörer på skolarenan.
Premiären infaller på Skolans dag och första gäst är Madeleine Jacobsson (C), lärare och ordförande i utbildningsberedningen hos Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Hos Sveriges Lärare i Stockholm samlades intressenter under tisdagen för att lyssna på debuten för Lärarrummet, ett samtalsformat som ska väcka intresse för lärarfrågor.

– Vi försöker skapa olika forum för att nå ut med våra budskap och skapa samtal om skolan. Lärarrummet är rum för samtal och där vill vi att fler än lärare ska få prata om de viktiga frågorna. Hit bjuder vi in ett antal olika gäster för att föra samtal om skolan och skolans förutsättningar, säger Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén.

Så många har lämnat skolan

Den 5 september är Skolans dag, och i Lärarrummet presenteras också en rapport av Sveriges Lärare: ”Sökes: Fler lärarkollegor” om de 35 000 personer som idag har en lärarutbildning men arbetar med annat än undervisning.

Moderatorn och journalisten Cecilia Garme ställde också frågor om ”Döden för svenska skolan”, en annan färsk rapport som handlar om nedskärningarna och deras effekter.

Sveriges Lärare och SKR är eniga om att sparkraven tär – men där Åsa Fahlén vill se ett statligt ansvar för finansieringen vill SKR fortsatt se skolan som ett kommunalt ärende.

Efter samtalet är Åsa Fahlén nöjd.

”Lärare förstår lärare”

– Madeleine är själv lärare och när vi pratar om lärares förutsättningar är det skönt att prata med någon som förstår vad som är viktigt. Sen är inte hon den som ensam bestämmer, men jag får bekräftelse på att hon förstår och sen kan hon prata med sina kollegor. Och det är en del av vårt arbete, säger Åsa Fahlén.

Med sig tlllbaka till SKR tar Madeleine Jacobsson flera gemensamma ståndpunkter.

– Jag tar med mig att vi har ett gemensamt arbete att göra för att skapa både attraktivitet hos skolan och fler lärare, men också att skapa bättre förutsättningar för de lärare och den personal som vi har på skolorna idag, säger hon.

Åsa Fahlén och Madeleine Jacobsson efter premiären av Lärarrummet.

När skolan och nedskärningarna diskuteras, skyller rikspolitikerna ofta på kommunerna som är ansvariga för skolans finansiering. Medan kommunerna i sin tur skyller på staten för otillräckliga pengapåsar.

Så vill SKR göra i ansvarsfrågan

Regeringen säger att kommunerna måste betala och kommunerna säger att regeringen måste betala. Hur kommer ni vidare?

– Vi måste både göra om det ekonomiska systemet för kommuner så att det går att spara pengar som kommun, men staten måste också komma med mer pengar till kommuner och regioner så att vi kan finansiera välfärden, säger Madeleine Jacobsson.

Sveriges Lärare argumenterar för ett statligt övertagande av finansieringen.

Nästa Lärarrummet infaller den 25 oktober 2023, men från och med 13 september finns den första diskussionen upplagd på Sverigeslarare.se.

LÄS ÄVEN: 

Lärarna som lämnat skolan: Detta får oss tillbaka

Budgetkaoset bubblar – här tvingas skolorna spara

Elins ilska drog igång lärarnas manifestation

Mora ordnar egen lärarmarsch