Vill se förstelärare i förskolan

Utredaren Lotta Edholms förslag till utbildningsminister Anna Ekström (S): Gör förskolan obligatorisk från fem års ålder.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Obligatorisk förskola från fem års ålder, förstelärare även i förskolan och språkkrav på personalen. Det är några av förslagen i den nya ”Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska”.

Läs även: Lärarnas covid-19-frågor – och svaren

Totalt finns 23 000 barn i Sverige som inte går i förskolan. Hälften av dem har utländsk bakgrund. Utredaren Lotta Edholms uppdrag var att få fler barn till förskolan, och på så sätt gynna en bättre språkutveckling. Det handlar om barn som har ett annat modersmål än svenska, och barn som av annan anledning har en hemsituation som påverkar deras språkutveckling negativt.

Nu vill utredaren sätta press på kommuner och huvudmän.

Kommunerna skriver in i förskolan

Ett av Lotta Edholms förslag är att kommunerna automatiskt ska skriva in alla barn med behov av språkutveckling i förskolan från tre års ålder – men ge föräldrarna rätt att tacka nej. 

– Kommunerna får i uppdrag att ställa en fysisk plats till dessa barns förfogande, föräldrarna kan tacka nej men, erbjudandet ska återkomma varje år till dess att barnen fyller fem år och – om det blir som jag vill – att de ska gå i skolan istället, säger hon.

LÄS: OBLIGATORISK FÖRSKOLA — KOM IGEN

Lotta Edholm vill alltså se obligatorisk skola från fem års ålder, men förlägga det första skolåret hos förskolan, under förskolans läroplan.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) låter inte helt entusiastisk över förslaget om obligatorisk förskola.

– Det var inte efterfrågat i direktiven, men jag har lärt mig att man bör läsa igenom argumenten innan man klart och tydligt sätter ner foten. Vi har idag en allmän förskola från tre år och det skulle bli en stor skillnad i svensk utbildningspolitik att genomföra förslaget. Men det ska bli spännande att se hur förslaget tas emot, säger Anna Ekström, under presskonferensen.

Utredningen har också sett över personalens villkor, och Lotta Edholm konstaterar att andelen behöriga förskollärare och utbildade barnskötare är lägre i socioekonomiskt utsatta områden.

10 000 extra

Därför vill hon tillsätta förstelärare i sådana förskolor, samt erbjuda dem samma lönetillägg som lärare får som arbetar i utsatta områden – 10 000 kronor extra i månaden. Totalt säger Lotta Edholm att det berör 1 500 tjänster.

– Det ska göra det lättare att rekrytera legitimerade förskollärare till de områden där de behövs mest. Men det ska vara kopplat till ett uppdrag att jobba med språkutveckling, till exempel. Det är ett stort löneppåslag som ska användas på ett klokt sätt. Det är inte så att Stockholm kommer att få pengar för att anställa förste förskollärare på Östermalm, säger hon.

Utredaren vill också ha språkkrav för alla som arbetar inom förskolan. Personalen på förskolan ska också få möjlighet till fortbildning.

– Det finns enormt mycket bra kurser, som kommuner och fristående huvudmän kan använda. Men brist på tid och resurser gör att många inte kan gå de kurser som behövs. Kommunen har ett ansvar för att frigöra tid, för att förskollärare bland annat ska få fördjupad kunskap om barns andraspråksutveckling, säger Lotta Edholm.

Förskollärare vittnar om en svår arbetssituation, där det saknas tid till planering. Utredningen slår fast att kommuner och enskilda huvudmän måste frigöra utbildningstid.

– De frågor som har att göra med förskollärares arbetsmiljö att göra är viktiga, men det är huvudmännen som har ansvaret, säger Anna Ekström. 

Lotta Edholm är väl medveten om tidsbristen ute på avdelningarna.

– Det är svårt för en statlig utredning att ge svar på en lösning, vi konstaterar att det finns bra utbildningar men att det ofta är tids- och resursbrist. Framför allt är tidsbristen det stora. Om man går en kurs försätter man sina kollegor i en svår situation. Kommunerna måste se till att möjligheten finns på ett bättre sätt än idag, säger hon.

Skolinspektionen kan granska behörighet

Ett sätt är att låta Skolinspektionen granska andelen behörig personal. 

– Det kan leda till att kommunerna får mer fokus på utbildad personal och fortbildning, säger Lotta Edholm.

Hon vill dessutom se andraspråksutveckling som ett obligatoriskt ämne vid lärarutbildningarna, och en enhetlig barnskötarutbildning som också omfattar språkutveckling.

– Det tycker jag är riktigt bra, att se till att alla som jobbar i förskolan har en utbildning, säger Anna Ekström.

Utredaren föreslår juli 2023 som ett startdatum, om förslagen beslutas av regeringen.

LÄS: LÄRARFÖRBUNDETS KRAV — VISIR OCH MUNSKYDD