Får jag som gravid distansarbeta – och 7 andra coronafrågor

Får man ta med egen skyddsutrustning hemifrån? Och vad gäller för personalmöten med fler än åtta deltagare? Lärarförbundets arbetsmiljöexperter Elisabet Mossberg och Hans Flygare rätar ut frågetecknen.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger att alla lärare ska få jobba hemifrån utanför lektionstid. Men vad gäller om arbetsgivaren vägrar? För Läraren.se reder Lärarförbundets arbetsmiljöexperter ut vad som gäller i de knivigaste covid-frågorna.

Vad gör jag om jag inte får tillåtelse att arbeta hemifrån (utanför lektionstid)? 

Kontakta, tillsammans med dina kollegor, skyddsombudet och säg att riskbedömning och åtgärder behövs. Skyddsombudet har möjlighet att begära åtgärder av arbetsgivaren om inget händer. På regeringens och Folkhälsomyndighetens presskonferens den 16 november meddelades det att högst åtta personer får delta i allmänna sammankomster tillsammans, och att detta ska vara den nya normen för arbetsplatser och i hemmen. Lärararbetsgivarna måste underlätta för lärarna att kunna följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. 

Om du inte fått klartecken att arbeta hemifrån ska arbetsgivaren se till att ni vistas i luftiga rum utan trängsel. Om det inte fungerar ska du göra en tillbudsanmälan.  

ENVISHET FICK KOMMUNEN ATT VÄLJA BORT FYSISKA MÖTEN

Arbetsgivare måste ta ansvar

Påverkar reglerna för allmänna sammankomster personalmöten? 

Den nya regeln gäller allmänna sammankomster men det är samtidigt en ny norm i hela samhället att det inte ska hållas möten eller sammankomster med fler än 8 deltagare. Utifrån detta förutsätter Lärarförbundet att möten sker digitalt eller skjuts upp. På presskonferensen 18 november inskärpte utbildningsminister Anna Ekström allvaret, arbetsgivare ska ta sitt arbetsmiljöansvar och inte kalla till fysiska möten. Om du ändå blir kallad till ett större möte ta kontakt med skyddsombudet och chefen. 

Läs även: SKOLAN SKULLE HA ÖPPET HUS: PROVOCERANDE

När får jag ha skyddsutrustning på jobbet? 

Arbetsgivaren ska tillsammans med skyddsombud undersöka och riskbedöma på arbetsplatsen, och identifiera vilka situationer som finns där skyddsutrustning kan behöva användas. Om riskbedömningen visar att det finns sådana situationer ska skyddsutrustning finnas tillgänglig. Arbetsmiljöverket är tydliga med att skyddsutrustning inte behövs hela tiden. Många lärare och förskollärare är oroliga att bli smittade och oron måste tas på största allvar. Händelseutvecklingen är snabb och det är viktigt att göra kontinuerliga riskbedömningar utifrån rådande kunskapsläge. 

Om det inte finns på jobbet, kan jag ta med eget munskydd och egna engångshandskar? 

Arbetsgivaren ansvarar för att en undersökning och riskbedömning görs på arbetsplatsen. Om riskbedömningen visar att det finns risksituationer där skyddsutrustning behövs är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla skyddsutrustning av god kvalitet. Om riskbedömning inte görs på arbetsplatsen så vänd dig till ditt skyddsombud som har rätt att agera.   

Det är alltså arbetsgivaren som ska tillhandahålla skyddsutrustning inte du som arbetstagare. Arbetsgivaren har dessutom ansvar för att medarbetarna har kunskaper om hur de används och rengörs. Eftersom det är arbetsgivaren som tillhandahåller skyddsutrustning och beslutar vilka arbetskläder som ska användas på arbetsplatsen är det än viktigare att en riskbedömning görs och åtgärder vidtas. Det är arbetsgivaren enligt lag skyldig att göra.   

Läs även: LÄRARFÖRBUNDETS KRAV – MUNSKYDD OCH VISIR 

Arbetsmiljöverket säger att en förskola i Hackås ska erbjuda  skyddsutrustning, varför gäller det inte min förskola? 

Arbetsmiljöverket skriver i beslutet till Bergs kommun att undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska göras på arbetsplatsen, det räcker alltså inte, som i fallet i Bergs kommun, att endast informera i kommuncentral samverkansgrupp. Det måste undersökas och riskbedömas på varje förskola/skola. Därför är beslutet inte generellt utan poängen är att undersökning och riskbedömning ska göras utifrån varje arbetsplats egna förutsättningar. 

LÄS MER OM MUNSKYDD I SKOLAN HÄR:

Efter Lärarförbundets krav – kommunen pudlar

Förbjuda munskydd – detta gäller

Tegnell: ”Då är munskydd smittorisk”

Jaara Åstrand: ”Oro också en arbetsmiljörisk"

 

Hamnar i snordiskussion

Föräldrar fortsätter lämna snuviga barn, förskolans rektor gör inget. Jag hamnar i diskussion. Vad kan jag göra? 

Ta tillsammans med dina kollegor och Lärarförbundets ombud upp frågan på exempelvis en APT eller med rektor på annat sätt. Diskutera hur ni kan göra för att underlätta i situationerna. Koppla också in skyddsombudet om frågan inte blir löst. Skyddsombudet kan agera om det behövs.  

Lärarförbundet har en dialog med Folkhälsomyndigheten för att få ett förtydligande så att det ska bli enklare att hantera situationerna, eller allra helst att de inte uppstår alls.  

TEGNELL: ALLA INSER ATT DET ÄR SVÅRT ATT HÅLLA AVSTÅND I FÖRSKOLAN

Jag är i riskgrupp. Vilka anpassningar kan jag kräva av arbetsgivare? Har hen rätt att ge mig helt andra uppgifter? 

Ta kontakt med skyddsombudet och bestäm ett möte med chefen. Gärna digitalt för att skydda dig. Gör en riskbedömning för just dig och vilka anpassningar du behöver utifrån riskbedömningen. Det första är att undanröja risken, anpassa arbetsuppgifterna och arbeta hemifrån om så behövs, Skulle det behövas helt andra arbetsuppgifter så kan du få det. Hälsan går först! 

Jag är gravid – kan jag jobba hemifrån sista månaden innan beräknat förlossningsdatum? 

Generellt kan du inte det, så du måste kontakta chefen och föra en dialog hur du kan göra. Ta med ditt skyddsombud i samtalet. Under samtalet kan ni göra en riskbedömning för dig och riskerna som finns runt dig. Bestäm åtgärder som leder till att du känner dig trygg. 

Covid-19 är klassat i riskklass 3 enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Då är arbetsgivaren skyldig att göra en riskbedömning av arbetsmiljön för gravida arbetstagare. Om riskbedömningen visar att det ordinarie arbetet innebär en riskfylld arbetsmiljö ska arbetsgivaren undanröja risken, och om det inte går, omplacera till ett säkrare arbete. Går inte det kan arbetsgivaren förbjuda den gravida att fortsätta det riskfyllda arbetet. Arbetstagaren kan då ansöka om graviditetspenning (AFS 2007:5) 

Källa: Elisabet Mossberg och Hans Flygare, arbetsmiljöexperter på Lärarförbundet.

LÄS: FHM: RISKRAPPORT BYGGER PÅ GAMLA SIFFROR

Läraren som tecknat sina egna coronasymptom