9 råd från forskare – om sexualundervisning

Här är forskarnas råd till lärare som tycket sexundervisningen blivit svårare.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Lärare startar nytt läsråd för unga

Sexualundervisning är ett ämne som många lärare fruktar.
Här har vi samlat några råd från forskare som Läraren varit i kontakt med under det här forskningstemat.

 1. Ta vara på elevernas frågor. 
 2. Du behöver inte ha svar på alla frågor.
 3. Möt eleverna med så få fördomar som möjligt.
 4. Utgå inte från dina egna erfarenheter, verkligheten är annorlunda.
 5. Dra gränser för vad som är privat, det kan vara skönt för eleverna i en gränslös tid i bland annat sociala medier.
 6. Tala med dina kollegor, dela upp jobbet.
 7. Fånga frågan i flykten.
 8. Fokusera på det positiva, även om till exempel könssjukdomar och oönskade graviditeter måste få komma upp.
 9. Undvik generella beteckningar, av typen ”fula gubbar”.

Källor: Samlade råd från forskare Läraren varit i kontakt med.

Ämnesvisa råd

Bild och estetiska ämnen

De estetiska ämnena är bra och ger plats för långsammare arbetsprocesser, som i slöjd och bild. Det kan skapa utrymme för mer informella samtal.

Några frågor att ta upp med eleverna:

 • Vem avbildas i mediebilder?
 • Vilka blir osynliggjorda i medierna?
 • Vilka normer dominerar reklambilder som omger oss?

Språk

I språkbehandling, ofta i en vidare bemärkelse kallat litteracitet, finns många ingångar kring sex, relationer såväl som demokrati. 

Bra frågor att ställa handlar om: 

Vilka identiteter får plats i litteraturhistorien?

Hur hänger språk ihop med makt? 

Ibland kan det vara så enkelt som att till exempel i engelskan läsa en text om sex, som forskaren Brian Unis nämner på sidan 62.

Att tala om elevers vanligaste frågor är en bra start. 

Hur skulle jag tala på en dejt? 

Och på ett annat språk än mitt modersmål?

Hur tolkar jag samtycke och hur talar jag med en partner om det? 

Det kan också innebära att faktiskt få lära sig könsorganets benämningar på det nya språket och namn på preventivmedel.

Vilka ord vill vi använda och vilka vill vi inte använda själva?

Var går våra gränser för vad vi berättar för varandra? 

Skulle du svara på frågan om när du förlorade din oskuld?

Samhällskunskap och samhällsorienterande ämnen

Här kan de större frågorna dyka upp, som hur vår identitet formas och vilka skeenden som ledde till att kvinnor fick rösträtt. Det kan också bli konkret kring vad samtyckeslagen faktiskt innebär juridiskt och vilka effekter den haft på individer, grupper och samhället. 

Här är det naturligt att såväl genus- som maktperspektivet kommer in och frågor om mänskliga rättigheter, jämställdhet, identitet och levnadsvillkor. Allt blir centrala även för frågor om kön och sexualitet.

Biologi och naturvetenskapliga ämnen

Dessa ämnen innefattar inte bara det mer ”naturliga”, som hur våra kroppar fungerar rent biologiskt, utan även frågor och möjlighet till resonemang om vad som händer i kroppen när man blir kär.

 

Källa: ”Sexualitet och relationer – att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan” av Simon Ceder, Karin Gunnarsson, Sara Planting-Bergloo, Lisa Öhman och Auli Arvola Orlander, Studentlitteratur 2021.

Sexundervisning 1778-2022

1778 

Lagen om ”barnamordsplakatet” införs. Det betyder att ogifta kvinnor tillåts föda sitt barn anonymt. Barnmorskor förbjuds att efterfråga barnafaders namn, vilket de tidigare varit skyldiga att göra.

1897 

Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare, föreläser i ämnet sexualhygien på lärarinneseminariet.

1908 

Begreppet ”sexuell pedagog” används i svenska riksdagen.

1910 

Preventivmedelslagen antas. Lagen förbjuder information om preventivmedel. Kallades Lex Hinke.

1918 

I ett betänkande angående åtgärder för att sprida kunskap om könssjukdomar och smitta, ingår även förslag om sexualundervisning. Publiceras 1921.

1933 

RFSU bildas, steriliseringslagen införs.

1937 

Offer för incest betraktas juridiskt inte längre som medbrottsling. RFSU öppnar sin första butik, kallad sjukvårdsaffär, och säljer kondomer men även värmedynor och solkrämer.

1938 

Förbudet mot preventivmedelsupplysning avskaffas och en ny lag tillåter abort vid vissa tillfällen.

1942

Sexualundervisning införs i folkskolan som ett frivilligt inslag i undervisningen.

1944

Homosexualitet ­avkriminaliseras.

1945

Den första lärarhandledda sexualundervisningen hålls.

1948

Riksdagen beslutar om gratis utprovning av ­pessar vid mödravårdscentralerna.

1954

Första lektionen i sexualkunskap hålls i radio.

1955

Sexualundervisning blir obligatorisk.

1956 

Första handledningen i obligatorisk sexualundervisning: Ge unga kunskap men uppmuntra inte till sex.

1964 

P-piller tillåts som preventivmedel.

1967

Sveriges första sexualvaneundersökning genomförs och publiceras 1969.

1970

Den första ungdomsmottagningen öppnar.

1975 

Lagen om fri abort, som antogs 1974, börjar gälla.

1977

Ny lärarhandledning från Skolöverstyrelsen där ”pornografi” nämns som ”kvinnodiskriminerande och människofientlig”. Här finns också skrivningar om skolans ansvar för att ”motverka de traditionella könsrollerna”.

1980

Många länder inklusive ­Sverige lyfter ämnet i ­skolan med starkt riskfokus på grund av aids/hiv.

1985 

Aidsdelegationen inrättas.

1994 

En ny läroplan inför ­värdegrundsbegreppet. ­Ämnet sex och samlevnad tas bort från ämnet biologi på ­gymnasiet. ­Ämnet nämns ­­bara en gång i ­läroplanen, under ”Rektors ansvar”.

1995

Ny lärarhandledning för ämnet.

1999 

Skolverket granskar sex- och samlevnadsundervisningen.

2000

Begreppen norm och normmedvetande blir starkare.

2011 

Ny skollag och läroplan med en tydligare koppling till skolans likabehandlingsarbete och till flera olika skolämnen. 

2013 

Skolverkets stödmaterial, där det betonas att detta är ett ämnesövergripande kunskapsområde och har ett brett fokus på ”jämställdhet, sexualitet och relationer”.

2020

Kartläggning av lärarutbildningarna, som visar stora skillnader. Genomförd av Malmö universitet och RFSU.

2021

1 januari blir sex och relationer nytt examensmål i grundlärarutbildningen mot arbete i årskurs 4-6.

2022

Läroplanen ändras och inriktas mer mot värderingar, frivillighet och samtycke. Eleverna ska också lära sig ett kritiskt förhållningssätt till pornografi.

2022

Hösten 2022 gäller examensmålet för alla grundlärarprogram och ämneslärarprogrammet.