Skolinspektionen: Lärare brister i digital undervisning

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Svenska högstadieelever får inte den digitala undervisning i matematik och teknik som de har rätt till. Till stor del beror detta på bristande kunskaper hos lärarna, menar Skolinspektionen efter en ny granskning.

I juli 2018 infördes programmering i grundskolan, framför allt i matematik och teknik, även om digitalisering ska genomsyra alla ämnen.

Nu har Skolinspektionen granskat undervisningen i matematik och teknik hos 12 huvudmän och totalt 27 skolor, vars elever går i årskurs 7-9.

Det visar sig att 22 av 27 skolor behöver utveckla undervisningen. [link id="132385" align="right"]

– Det är ändå tre fjärdedelar av skolorna där digitala verktyg inte används som de ska. Sen finns det skolor där det fungerar till viss del, men där eleverna ändå inte får undervisning i alla delar de har rätt till. Det är högra siffror, så det är ganska allvarligt, säger Ylva Gunnars, utredare på Skolinspektionen.

Lärarna själva uppger att de har för lite kunskaper.

[caption id="attachment_133150" align="alignright" width="132"] Ylva Gunnars[/caption]

– De saknar kunskaper om vilka verktyg som finns och hur de fungerar. Dessutom finns det en del teknikproblem, verktyg som inte fungerar, eller program som man inte kan använda. Tekniskt stöd får de ofta, om till exempel datorn går sönder eller det är inloggningsproblem. Men just när det gäller hur man ska använda verktygen i ämnet, så saknar många stöd, säger Ylva Gunnars.

På 20 av 27 skolor behöver rektors arbete med digitaliseringen utvecklas.

– Vi har kommit fram till att rektorns uppföljning av undervisningen kan utvecklas på många skolor, säger hon.

Sedan finns det skolor som fungerar bra. De har några saker gemensamt, utöver att det finns en pedagogisk idé.

– På skolorna som fungerar bra så är lärarna överens och har pratat igenom och kan motivera utifrån det ämne de undervisar hur digitala verktyg kan underlätta. Sen har de ett välfungerande samarbete mellan lärarna på skolan, där man lägger tid på att tillsammans  utveckla undervisningen kring digitala verktyg. Och det viktigt att rektorn följer upp undervisningen och utvärderar användningen, säger Ylva Gunnars.