Efter nedskärningarna: ”Klart att riskerna ökar”

Säkerhetsmarginalerna i skolan har krympt i takt med nedskärningarna.

På kort tid har flera allvarliga incidenter där elever försvunnit eller skadats under skoltid inträffat.
– Det är tyvärr ofrånkomligt att riskerna ökar i förskola och skola när det sker nedskärningar som leder till minskad personaltäthet, säger Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén.

Incidenter från den senaste tiden:

  • Stockholm: Tvååring rymmer från en förskola och hittas av en privatperson intill en väg.
  • Järna: En tioårig pojke försvinner under en skolutflykt och hittas av polis mellan körbanorna på en motorväg.
  • Malmö: En treåring får en allergisk chock och förlorar medvetandet efter att ha blivit serverad fel mat.

Huruvida de senaste incidenterna går att koppla till nedskärningar och besparingar av skolan går inte att slå fast – däremot att säkerhetsmarginalerna har krympt. 

– Det är tyvärr ofrånkomligt att riskerna ökar i förskola och skola när det sker nedskärningar som leder till minskad personaltäthet. Det är viktigt att det finns stödpersonal, både för lärare och elever, säger Åsa Fahlén, ordförande för, Sveriges Lärare.

Föräldrarnas så kallade tillsynsansvar tas över av skolan under skoltid. Ansvarskedjan är lärare, rektor, huvudman och politisk ledning. De är skyldiga att se till att barnet: får sina behov tillgodosedda, inte skadas, inte skadar något eller någon annan.

Nio av tio lärare oroliga

En undersökning av Sveriges Lärare 2023 visade att:

·       Omkring 60 procent av förskollärarna och lärarna uppger att det genomförs eller väntas genomföras nedskärningar på deras förskola eller skola under året. Bland lärare i grundskolans klass 4–6 är andelen drygt 70 procent.

·       Mer än nio av tio lärare och förskollärare är mycket eller ganska oroliga över nedskärningarnas konsekvenser.

Runt om i landet har lärare även blivit ålagda att ta hand om sjuka elevers medicinering. Ett felaktigt beslut av en lärare kan få mycket allvarliga konsekvenser.

–      De har rätt att säga nej, men det är många som inte känner till det eller som tänker att ”om inte jag gör det drabbas eleven”, säger Andrea Meiling, ordförande för Sveriges Lärare i Göteborg.

Enligt henne är elever med diabetes ett växande problem.

–      Antalet elever med diabetes tycks öka från år till år och det är ett stort bekymmer. Lärare som saknar medicinsk kunskap och erfarenhet tvingas övervaka elevernas blodsockernivåer. Vi behöver elevassistenter med undersköterskekompetens för det. Lärare ska inte ta hand om egenvård.

I Malmö beskrivs samma situation.

– Det finns en stor oro bland lärarna att klara uppdraget när resurserna som eleverna behöver och har rätt till försvinner. Allt mer landar i knäet på lärarna, säger Marie Wall Almquist, ordförande för Sveriges Lärare i Malmö.

I Södertälje driver Sveriges Lärare ett tydligt och av politikerna inte alltid uppskattat arbete med att få förskollärare och lärare att alltid anmäla och rapportera incidenter och schemaändringar för att göra beslutsfattarna medvetna om situationen.  

– Vi arbetar stenhårt för att förskollärare och lärare ska rapportera alla extrauppgifter som läggs på dem för att få politikerna att förstå vad neddragningar orsakar. Vi vill ha det svart på vitt så vi kan visa politikerna. Det måste vara ordning och reda och tydliga regelverk kring vad som gäller, säger Eva Dekany-Ström, ordförande för Sveriges Lärare i Södertälje.

Men vanas makt är stor och att ändra ett beteende tar tid.

– Många lärare känner att jobbet är ett kall och att de har en moralkompass som gör att de tar på sig mer än det som förväntas enligt tjänstefördelningen. Det händer att det utnyttjas av vissa skolledare, och så ska det inte vara, säger Eva Dekany-Ström.

Riskfylld lojalitet

Men att vara lojal mot kollegor och skolledning kan vara ödesdigert. 

– Det många lärare som ställer upp för att täcka brister i schemat och som inte tänker på är att de riskerar disciplinära åtgärder, varningar och annat om det händer en elev något, säger Jörgen Krüsell, huvudskyddsombud på Sveriges Lärare i Södertälje.

För att undvika repressalier behövs intyg från rektorn eller annan chef att ansvaret delegerats.  

– Bedömer du att en aktivitet riskerar utsätta någon för allvarlig fara eller inte kan genomföras på ett säkert sätt ska du tydligt och helst skriftligt berätta det för din chef. Är du därefter fortfarande osäker på säkerheten ska du begära en skriftlig beordran av din chef. Kontakta genast skyddsombudet lokalt. Det är även bra om huvudskyddsombudet involveras. Stöd finns också från Sveriges Lärare via Lärarlinjen, säger Hans Flygare, ombudsman på Sveriges Lärare.

 

LÄS ÄVEN

Sveriges Lärare: Prov är sekretessbelagda

Dömda lärare hoppas frias av HD

Skandalskolan stängs – elever och lärare flyttas

Familjerna reste till Thailand – riskerar höga böter