Sveriges Lärare: Prov är sekretessbelagda

I Stockholm har skolledningarna ställt sig olika på kravet att lärare ska lämna ut prov, säger huvudskyddsombudet Linn Santesson.

Sveriges Lärares jurister har granskat fallet med den AI-entreprenör som begärt ut prov och betyg från lärare på kommunala skolor i hela landet, under offentlighetsprincipen.

Prov omfattas av sekretess. Det är beskedet från Sveriges Lärares jurister, som granskat fallet med en student på Handelshögskolan som använt AI för att begära ut prov och betyg från lärare enligt offentlighetsprincipen.

Det är någon vecka sedan begäran om utlämnande av prov och betyg började trilla in i mejlkorgarna hos lärare i kommunala skolor i hela landet, vilket DN skrivit om.

En student på Handelshögskolan i Stockholm säger till Dagens Nyheter att han bygger en AI-tjänst som ska rätta prov automatiskt, och som kan avlasta lärare.

Linn Santesson är förhandlings- och huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Stockholm.

”Drabbar kommunala skolor”

– Det är bara kommunala skolor som åker på det här, eftersom offentlighetsprincipen inte gäller friskolorna. Vi måste komma till rätta med hur skolan regleras, säger hon.

Redan har medlemmar hört av sig, oroliga eftersom skolledningen hört av sig med krav på att plocka fram de gamla proven.

– De har beordrat att uppgiften ska utföras. Vi kräver i så fall att vi får tid till det, säger Linn Santesson.

Ökade lönekostnader för övertidsarbete, ett företag som profiterar på det offentliga, på lärarnas arbete, är några av de reaktioner som lärare i Stockholm delat med Sveriges Lärare.

– Om vi vägrar blir det arbetsvägran. Vart ska tiden tas ifrån? Redan idag är vi hårt belastade, säger Linn Santesson.

Själv väntar hon på besked från sin skolledning om hur hon ska förhålla sig.

– Det är ett nytt läge, men inte förvånande. Det sprider oro för vad som ska hända, inte bara hos oss utan även i grundskolan, säger Linn Santesson.

Så säger Sveriges Lärare om offentliga prov

 

Nationella prov och vissa andra kunskapsprov omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.Sekretessen gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs (se 17 kap. 3 c § offentlighets- och sekretesslagen). 

Ett exempel på när syftet med provet kan motverkas om uppgiften röjs är om provet kommer att återanvändas. I så fall går det alltså att argumentera för att provet omfattas av sekretess.

 

 

LÄS MER

”Offentligheten missbrukas på lärares bekostnad”