Mer pengar till nationella prov i regeringens budget

I regeringens budget för skolan går 133 miljoner kronor för central rättning av nationella prov.

LÄS ÄVEN: Just nu: 1,12 miljarder till skolan i regeringens budget

Regeringen har hittills aviserat 850 miljoner kronor extra till det som tidigare kallades likvärdighetsbidrag, och 165 miljoner kronor för bättre arbetsmiljö i skolorna inför kommande budget.

Nu uppger SR Ekot att det även blir 133 miljoner kronor till central rättning av nationella prov – med undantag för lågstadiet. Detta för att skynda på reformen.

Skolverket har schemalagt den centrala rättningen till 2027, men regeringen har gett myndigheten i uppdrag att införa förändringen redan ett år dessförinnan. Tanken är också att proven ska digitaliseras redan under 2024.

”Krävs tusentals lärare”

Både Sveriges Lärare och Skolverket har pekat på att det kommer att krävas ett stort antal lärare för rättningen, Skolverket räknar med "tusentals”  för att genomföra förändringen.

– Det viktigaste är att alla nödvändiga förutsättningar finns på plats i och med införande, så att det inte blir en tidsmässig aspekt som rår över en kvalitetsmässig, säger Anne Pihlo, ordförande för Sveriges Lärare i gymnasie- och vuxenskolan, till Vi Lärare. 

Än så länge har skolministern inga svar på var lärarna ska hittas.

– Det återstår att se men min bild är att det finns ett stort intresse bland lärare och inte minst pensionerade lärare att ta sig an det här uppdraget, säger Lotta Edholm till Ekot.

LÄS ÄVEN: Regeringens krav: Snabba på digitala nationella proven

Både den tidigare S-ledda och den nuvarande Tidöregeringen står bakom reformen.

– Central rättning och digitalisering av proven är en förutsättning för att betygssättning ska bli bättre i Sverige. Det andra skälet är att minska lärarnas administrativa börda, säger skolminister Lotta Edholm (L) till Ekot.

Skolminister Lotta Edholm (L) har tidigare sagt att svenska, svenska som andra språk och engelska i årskurs 9 och på gymnasiet är de första delarna att rättas centralt.

Men Skolverket har också i uppgift att se över om natur– och samhällsorienterade ämnen i årskurs 9 ska rättas centralt. 

LÄS ÄVEN: 

Digitala nationella prov senareläggs