Digitala nationella prov senareläggs

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Tidpunkten för när alla landets elever ska skriva nationella prov på dator flyttas fram ett år, till 2023. Detta görs för att alla skolor ska hinna förbereda med den teknik som krävs.

Signaler till Skolverket, som är ansvarig myndighet, tyder på att många skolor har svårt att hinna uppfylla de tekniska kraven till 2022.

"Det vore oansvarigt att lansera digitala nationella prov som inte är noggrant testade i sitt sammanhang", säger Skolverkets projektledare Karin Hector-Stahre i ett pressmeddelande.

Syftet med att lämna papper och penna-prov och övergå till digitala prov är att hantering av proven tar mycket av lärarnas tid. Dessutom har upprepade gånger tryckta prov kommit på avvägar och spridits bland elever. Målsättningen är att så stor andel av proven som möjligt ska rättas automatiskt, vilket lättar på lärarnas arbetsbörda.