Här är de största FB-grupperna för lärare

Läraren listar 150 grupper på Facebook för lärare och skolpersonal. Foto: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Sociala medier svämmar över av innehåll för lärare. Bara på Facebook finns en mängd
grupper som samlar skolpersonal av alla slag. Vi har listat de största grupperna.
Har vi missat en viktig grupp? Tipsa oss.

LÄSTIPS Så blev facebook en ventil för frustrerade lärare

Idébank för förskollärare och lärare. 58 000 medlemmar. Gruppens syfte är att utbyta idéer och ge tips på arbetssätt utefter styrdokument. Alla som arbetar med barn är välkomna.

Pedagogiska tips och trix för oss som arbetar i förskolan. 50 000 medlemmar. Utbyte av ideér och erfarenheter. Till exempel tips på samling, sånger eller lekar.

Grej of the Day. 41 000 medlemmar. Om formativ undervisning och mikrolektioner, en kort intensiv genomgång varje dag om ett aktuellt ämne.

Årskurs F-3 Tips och idéer. 36 000 medlemmar. Gruppen är ämnad för yrkesverksamma pedagoger och tillika studenter till sådana.

Mitt lilla klassrum på nätet. 36 000 medlemmar. Här möts lärare och tipsar och inspirerar varandra.

 

Kooperativt lärande. 26 000 medlemmar. Kooperativt lärande, samlärande, samarbetsinrat lärande, samarbetsorienterat lärande, samarbetslärande, kollaborativt lärande, kollektivt lärande, komparativt lärande.

Tips och idéer för oss som arbetar i förskolan. 26 000 medlemmar. Tips och idéer kring verksamheten med de yngre barnen i förskolan.

The Big Five. 25 000 medlemmar. ­Diskussion kring de förmågor som eleverna har rätt att utveckla i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, fritidshemmen och gymnasiet, allt utifrån respektive läroplan.

Förskoleupproret. 34 000 medlemmar. Här möts förskolepersonal från hela landet och diskuterar sin arbetssituation.

Distansundervisning i Sverige. 22 000 medlemmar. I den här gruppen utvecklas lärare tillsammans, och hjälper varandra genom en ny arbetssituation.

LÄSTIPS Facebook tar fram det lägsta

Matematikundervisning. 19 000 medlemmar. Det här är ett forum för mattelärare och andra som är intresserade av matematikundervisning.

Forum specialpedagogik. 18 000 medlemmar. Tanken och syftet med denna facebook-grupp är att skapa ett forum och en gemensam arena där vi tillsammans kan lyfta specialpedagogiska frågor, delge varandra goda idéer alltifrån metodiska tips och aktuell forskning inom området.

Pedagog i förskoleklass. 17 000 medlemmar. Ett forum för pedagoger som arbetar i förskoleklass.

Rörelse i Förskola och Förskoleklass. 17 200 medlemmar. Här kan vi dela med oss utav material och tips gällande rörelseundervisning i förskola och förskoleklass!

Lärarupproret. 16 000 medlemmar. I denna grupp möter du lärare och andra verksamma inom skolan som diskuterar sina erfarenheter och tankar kring läraryrket.

 

Svensklärarna. 16 000 medlemmar. 100 år av envishet! Sveriges äldsta ämnesförening söker fler medlemmar!

NO i Grundskolan. 15 000 medlemmar. Grupp för alla intresserade av att dela erfarenheter av undervisning i biologi, fysik och kemi.

Lärarnas kunskapsbank. 14 000 medlemmar. Syftet med denna grupp är att alla lärare kan dela material mellan varandra. Lärare kan även efterfråga material, få tips, inspiration, jobberbjudanden, mm.

NO och Teknik år F-3. 13 000 medlemmar. Tips och råd samt frågor som rör och berör ämnet NO och teknik.

Lärande för lärare. 13 000 medlemmar. Syftet med denna grupp är att ta fram, delge och sprida goda exempel på kompetensutvecklingsupplägg, studiecirkelpaket, konferensmaterial och lärmoduler för kollegialt lärande.

LÄS MER: Behörig men bortvald – Malin fick första jobbet via Facebook

Idrottslärare. 12 000 medlemmar. Gruppen ska i första hand vara ett diskussionsforum för personer som jobbar eller utbildar sig till att jobba med ämnet idrott och hälsa i skolan. Ett utrymme för inspiration, hjälp i yrkesrelaterade frågor och kollegialt lärande.

Årskurs 4-6 Tips & idéer! 12 000 medlemmar. Ett forum för oss som undervisar elever år 4-6!

Svenska åk 4-6. 10 000 medlemmar. Här samlar vi tips, tankar och idéer för undervisning i svenska åk 4-6. 

Engelska i åk 4-6. 9 000 medlemmar. Här kan vi utbyta tankar om centralt innehåll, förmågor, lektionsförslag, bedömning, nationella prov, tips på läromedel och bra sidor på nätet eller engelskundervisning i allmänhet.

Lärare tipsar lärare F-6. 8 000 medlemmar. Här är gruppen där lärare tipsar lärare. Du får länka till ditt material och tipsa om andras sidor och länkar. 

 

Inga läromedel - tips och idéer åk F-6. 7 000 medlemmar. Här kan vi som vill arbeta utan läromedel ventilera tankar och idéer. Det kan också dyka upp annat som rör skola, ex artiklar i dagspress eller boktips.

SO/SH-lärare. 6000 medlemmar. Gruppen där SO/SH-lärare kan diskutera sitt/sina ämnens specifika och allmänna didaktiska utmaningar. 

Lärande lek i förskoleklass. 6 000 medlemmar. Gruppen syfte är att skapa ett forum där pedagoger kan tänka tillsammans och på så sätt utveckla sin förståelse och sina tankar. 

Skolupproret. 4 100 medlemmar. Lärarupproret 2.0 är ett nytt initiativ, vidare spunnet från lärarupproret.

Lärarstudenter (och nya lärare). 3 100 medlemmar. Samlingsplats för lärarstudenter och nya lärare. En plats att utbyta upplevelser och för att sprida nyheter.

Nätverk för historielärare. 3000 medlemmar. Här diskuterar vi historieundervisning och skapar kontakter mellan lärare i historia. 

Gymnasielärare i svenska och/eller engelska. 2000 medlemmar. En grupp för oss lärare som undervisar i svenska och/eller engelska på gymnasiet. 

Lärare på kultur och musikskolor. 1600 medlemmar. Det här är en grupp för oss som jobbar på kultur- och musikskolor och liknande. För dans- musik- teater- bildlärare och andra aktuella grupper. Syftet är att ge varandra tips och råd.

SFI-lärare i Sverige. 1 700 medlemmar. Den här gruppen är för dig som arbetar inom vux/sfi. Det är en sluten grupp. Den är inte för elever och inte heller en plattform där skolledare kan söka efter personal.

Fritidshemmet – en plats för lärande och utveckling tillsammans. 1400 medlemmar. Tanken med denna grupp är att vi, tillsammans ska utveckla arbetet i fritidshemmet och rastverksamheten.

Fröken Sophias undervisningstips!. Utgångspunkten för gruppen är ”Sharing is caring”. Gruppen skapades 2014 och har 21 200 medlemmar.

Verklighetsnära kemi - kemi för alla. Delar vetenskapliga och populärvetenskapliga nyheter inom naturvetenskap och matematik. Ca 3 000 medlemmar.

 

Nätverk för geografilärare. 2500 medlemmar.  Ett nätverk för geografilärare där vi kan samverka och driva ämnet framåt. 

Spansklärare. 2900 medlemmar. Este grupo fue creado con el propósito de intercambiar ideas, conocimientos y como plataforma de discusión de temas relevantes a nuestra profesión.

Lärare i hem- och konsumentkunskap. 1200 medlemmar.

Lärare i tyska – en mötesplats. 1500 medlemmar. Denna grupp är en mötesplats för oss lärare i tyska där vi kan diskutera alla tänkbara frågor inom undervisningen. 

Religionslärare. 3 000 medlemmar. Grupp för utbyte och diskussion för religionslärare på gymnasiet och i högstadiet.


LÄSTIPS Hon startade Facebookgrupp om distansundervisning: Den blev ett monster

Nätverket för studie- och yrkesvägledning. 2 000 medlemmar. Nätverket för studie- och yrkesvägledning vänder sig till alla som är intresserade av frågor som rör studie-och yrkesvägledning.

Lärande lek i förskoleklass. 6100 medlemmar. Gruppen syfte är att skapa ett forum där pedagoger kan tänka tillsammans och på så sätt utveckla sin förståelse och sina tankar.

Bildrummet ­­– inspiration för bildlärare. 4900 medlemmar.

Om-matematik, sluta räkna…börja se. 4 800 medlemmar. En grupp för lärare i matematik som vill förändra och utveckla sin egen undervisning så den blir hållbar och ger elever en stabil grund att stå på för att lyckas klara den senare matematiken med intresset i behåll.

No-grupp mellanstadiet. 2 400 medlemmar. Den här sidan blir vad VI gör den till. Jag tänker inte ge andra direktiv än att det ska handla om no.

 

Naturkunskapslärare. 981 medlemmar. Detta är gruppen för dig som på någon nivå undervisar eller studerar till lärare i ämnet Naturkunskap.

Bildlärare tipsar varandra. 7 100 medlemmar. Bildlärare tipsar varandra helt enkelt

Sveriges MatematikLärarförening. 4 200 medlemmar. Välkommen till Sveriges största matematiklärarförening, SMaL. Vi vänder oss till alla som undervisar i matematik, från förskola till högskola och universitet.

Bildlärarnätverk. 1 500 medlemmar. Är du bildlärare och är sugen på samtal, inspiration och kontakt med kollegor? Gå med i Bildlärarnätverket!

MatNat.org. 1 500 medlemmar. Grupp för de som följer webbsidan MatNat.org Matematik och Naturvetenskap på ett enklare sätt.

LÄS MER Fixa facebook för hela klassen

Nationellt centrum för slöjdutbildning. 6 800 medlemmar. Alla vi som bär slöjdämnet, bär också ett ansvar att ge eleverna goda förutsättningar att utvecklas genom slöjdundervisning. 

Matematik år 4–6 utan lärobok. 5 600 medlemmar. Vi som är i startboken för att jobba med matematik utan att lägga all fokus på läroboken, för oss som redan gör det och för dem som är intresserade av att veta med.

Hem- och konsumentkunskapslärare. 1 700 medlemmar. För alla verksamma- och blivande lärare i hem-och konsumentkunskap. Här kan vi tipsa varandra om lektionsupplägg, bra hemsidor och annat intressant. 

Engelska i åk 6–9. 7 700 medlemmar. Detta är en mötesplats för engelsklärare där vi delar och utbyter erfarenheter i. 

Svenska i åk 6–9. 5 800 medlemmar. Detta är en mötesplats för svensklärare där vi delar och utbyter erfarenheter kring undervisningen.

 

MakerSlöjd. 524 medlemmar. En grupp där vi ska kunna utbyta idéer, tankar, rädslor och glädje över slöjdämnets möjligheter kopplat till den moderna makerkulturen och dataslöjd. 

Lärare i hem- och konsumentkunskap. 471 medlemmar. För oss som läst hem- och konsumentkunskap. Ett forum för tips och erfarenhetsutbyte.

Kemilärarna. 1 600 medlemmar. Grupp för kemilärare för att diskutera och dela material för kemiundervisning.

Escape the classroom – Sweden. 6 900 medlemmar. Hur gör man egentligen ett "Escape the classroom"? Kan vi dela tips och gåtor med varandra? Kan vara hela koncept eller delar av ett uppdrag.

Kemiundervisning. 1 200 medlemmar. Dela kunskaper och inspiration om kemi och undervisning i kemi i denna grupp! 👍

LÄS MER: Så lyckas du med mellofesten på fritidshemmet! 

Hälsofrämjande idrottslärare. 882 medlemmar. Vi är några idrottslärare som tycker det är dags att idrottslärarrollen utvecklas och får en mer central roll i skolornas hälsofrämjande arbete. 

Specialpedagogik. 10 500 medlemmar. En plats för artiklar, forskning , tankar och funderingar om och kring ämnet specialpedagogik.

IKT-pedagoger. 5 800 medlemmar. Den här gruppen är till för dem som arbetar som IKT-pedagoger.

Hem- och konsumentkunskap. 1 100 medlemmar.

Slöjdforum. 594 medlemmar. Tillåtna inlägg: Olika för slöjdfrågor - skolslöjd. Information om lediga slöjdjobb. Annonser om olika slöjdevent, mässor, utställningar som är slöjdrelaterat.

 

Flippad SFI. 717 medlemmar. För lärare och personal som arbetar med Utbildning i svenska för invandrare. 

Python för undervisning. 814 medlemmar. Programmering inom matematik och teknik i språket Python. Hämta inspiration och dela kod och erfarenheter.

Slöjdlektionsbanken. 1 800 medlemmar. I denna grupp delar vi med oss av våra slöjduppgifter, små eller stora.

Koda i skolan. 456 medlemmar. I den här gruppen tipsar vi om kul material som är kopplat till programmering och digitalt skapande i skolan.

Engelska i åk 6–9. Extra stöd. 1 600 medlemmar. Välkomna till gruppen Engelska i åk 6-9. Extra stöd!

LÄS MER: Lärare från hela Sverige är kollegor på Facebook

Den digitala bokcirkeln – åk F-6. 2 400 medlemmar. Detta är en syskongrupp till gruppen "Den digitala bokcirkeln" som startades av Jenny Edvardsson.

Sociala medier i skolan. 4 000 medlemmar. Denna grupp ska först och främst handla om möjligheterna sociala medier kan skapa i undervisningen och lärandet.

Svenska som andraspråk. 807 medlemmar. En grupp för alla sva intresserade men speciellt för oss som arbetar med nyanlända

Slöjd i särskolan. 865 medlemmar.

Bildlärare I Sverige & Arbetsmiljö. 1 000 medlemmar. Här har vi fokus på arbetsmiljöfrågor om / för vårt ämne och oss som yrkesgrupp.

 

Textillärarna. 2 600 medlemmar. Här delar vi med oss av våra beskrivningar, instruktioner, idéer, YouTube-klipp och liknande.

Ingen lärare en ö. 1 000 medlemmar. Gruppen är initierad av Värmdö gymnasiums IT-projektgrupp. Vi tror på en skolkultur som tänker multimodalt, kollegialt och delningsbart.

Digital kemiundervisning. 611 medlemmar. Vi står inför en utmaning, att digitalisera kemiundervisningen på gymnasiet. 

Specialpedagog på gymnasiet. 1 700 medlemmar. En grupp kopplad till min blogg med samma namn. 

Bildläraren – Life Of Colour. 4 600 medlemmar. Arbetar som klasslärare i ett mindre samhälle i Småland. Under läsåret 2012-2013 läste jag lärarlyftet i Malmö ”Bild för lärare åk 4-6, 30 hp”. Är sedan tidigare utbildad fritidsledare, fritidspedagog och sv/so-lärare åk 1-6.

LÄS MER: Ensam mot antisemitismen – här får lärare stöd 

Biologi, naturkunskap, kemi och fysik. 660 medlemmar. Endast personer som pluggar biologi, naturkunskap, kemi och fysik på hermods får vara med/ bjudas in. (och jag, hehe)

Verklighetsanknuten matematik. 3 300 medlemmar. Den här gruppen är till för lärare som vill dela och diskutera matematik ur ett elevnära och verklighetsanknutet perspektiv. 

Modersmålslärare. 632 medlemmar. Det här är ett forum för modersmålslärare. Vi diskuterar problem och tipsar varandra om det som funkar bra.

Svenska som andraspråk. 14 400 medlemmar. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) administrerar denna grupp för pedagoger/lärare/skolledare som undervisar flerspråkiga elever.

Innovativa digitala hjälpmedel. 1 600 medlemmar. Välkommen till Innovativa digitala hjälpmedel - en grupp för alla intresserade av en dialog om digitala hjälpmedel.

 

Lärarhjälpen. 7 500 medlemmar. Underlätta både planering och genomförande av undervisning med hjälp av Lärarhjälpens material.

Matematikundervisning 4-6. 5 800 medlemmar. Ett forum för oss som undervisar i matematik i årskurs 4-6. Dela med dig av din kunskap och ställ gärna frågor för att kunna utveckla din undervisning!

Bildlärare på högstadiet. 699 medlemmar. Här i gruppen vi kan diskutera om bildundervisningen, tipsa om nya idéer, visa egna och elevers bilder, se nya möjligheter och prata om olika saker angående Bild

Förskolan.se. 38 500 medlemmar. Välkommen till FÖRSKOLAN:SE! Gruppen är en mötesplats för alla som är intresserade av förskolans innehåll och utveckling. 

Specialpedagogisk kompetens. 6 500 medlemmar. Här lägger vi ut filmklipp, artiklar mm om eller med anknytning till specialpedagogik.

LÄS MER: ”Frustration hos lärare som behöver vara snorpoliser”

Rörelse i Förskola och Förskoleklass. 17 200 medlemmar. Här kan vi dela med oss utav material och tips gällande rörelseundervisning i förskola och förskoleklass!

Specialpedagogik i förskolan. 1 900 medlemmar. Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. På denna sida delar jag med mig av min mångåriga kompetens som förskollärare och specialpedagog.

Slöjdlärare. 2 200 medlemmar. Syftet med Facebookgruppen Slöjdlärare är att fungera som en arena för dialog om slöjdundervisning. 

Nätverk för historielärare. 3 300 medlemmar. Här diskuterar vi historieundervisning och skapar kontakter mellan lärare i historia. 

Kooperativt lärande i förskola och förskoleklass. 1 100 medlemmar. Grupp för kooperativt lärande i förskolan och förskoleklassen. Här delar vi tips, idéer och tankar kring hur vi kan använda samarbete mellan barnen för att lära oss mer!

 

Anonyma språkpoliser. 27 100 medlemmar. KORT VERSION: Här diskuterar vi språk i allmänhet, med viss tonvikt på språkfel. 

Språkpolisernas Högkvarter – Fråga oss! 24 100 medlemmar. Det här är en grupp där alla får plats! Vad du har för förkunskaper spelar ingen roll. Alla språks uppbyggnad får gärna diskuteras.

Kulturskolerådet grupp. 2 300 medlemmar. Det här är en öppen grupp för diskussioner och meddelanden för alla som är intresserade av landets kulturskolor och barns rätt till kulturutövande.

Svenska för Invandrare SFI. 1 400 medlemmar. En grupp för nyanlända Svenskar. Tanken med gruppen är att hjälpa alla nyanlända att lära sig svenska på fritiden och även hitta nya vänner från Sverige.

Förskola – här diskuterar vi allt. 5 000 medlemmar. Här diskuterar vi allt som har med förskolan att göra. Både som förälder och pedagog. Tänk på god ton och att respektera andras åsikter.

LÄS MER: Facebook speglar oenigheten

Träslöjd för alla. 7 700 medlemmar. Här är gruppen för er som gillat träslöjd och smide i våran grupp hjälps vi åt och skapar ett trevligt ställe där vi alla kan komma med funderingar lösningar och dela med oss av idéer.

En läsande klass. 28 000 medlemmar. Här diskuterar, frågar och inspirerar pedagoger och skolpersonal varandra i läsundervisning och undervisning i läsförståelsestrategier. Vi delar upplevelser som andra kan ha nytta av.

Programmering / kod för årskurs: 1-9. 2 100 medlemmar. Välkommen att dela med dig, eller att hitta inspiration för att lära dig att skapa koder och programmera. Så vi kan lära ut det till våra elever i årskurs: 1-9.

Lärare på kultur- och musikskolor. 1 700 medlemmar. Det här är en grupp för oss som jobbar på kultur- och musikskolor och liknande. För dans- musik- teater- bildlärare och andra aktuella grupper. Syftet är att ge varandra tips och råd.

Bildstöd – tips och råd. 12 800 medlemmar. En grupp för oss som vill stötta genom bildstöd och söker tips och inspiration.

 

SO i åk 7–9. 1 000 medlemmar.

Lärare mot rasism. 4 400 medlemmar. Lärare har en viktig uppgift i samhället. Vi skall inte bara undervisa unga människor, utan också förmedla kunskaperna om demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. 

Pedagog Inspiration. 6 100 medlemmar. Hej och välkomna till Pedagog inspiration. Efter många förfrågningar utav er pedagoger som inte haft tillgång till Instagram så har jag nu även skapat en Facebook grupp där jag kommer dela med mig utav samma material och inspiration som jag delar med mig på pedagog.inspiration på instagram.

Språkutvecklande arbetssätt och kooperativt lärande i matematik 1-3, 4-6. 10 400 medlemmar. Detta är en sida där alla kan dela med sig av idéer, tankar och förslag språkutvecklande arbetssätt i matematik.

SO år 1–3. 10 700 medlemmar. En grupp där vi diskuterar SO-ämnet i åk 1-3.

LÄS MER: ”Lösningen är inte att helt försöka utrota rädslan”

Utmanande undervisning. 33 700 medlemmar. Det här är en grupp med fokus på utmanande undervisning. Här hittar ni inlägg, filer, tankar, tips och inspiration av mig och andra pedagoger och undervisningsintresserade.

Engelska åk 1–3. 10 500 medlemmar.

Svenska åk 1–3. 10 400 medlemmar. Detta är en grupp där vi delar inspiration, arbeten och idéer kring undervisningen i svenska för årskurserna 1-3 :) Välkomna!

Matematik F–3. 17 500 medlemmar. Har skapat en grupp för oss som undervisar i de lägre åldrarna. Välkomna att dela med er av tips och idéer för att utveckla ämnet och undervisningen.

Speciallärare i matematik. 2 700 medlemmar. Dela med dig av dina tips som du använder i din undervisning!!!

Facebook-grupper för yrkeslärare

Arbetsplatsförlagt lärande - ett forum för yrkeslärare. 1 500 medlemmar som diskuterar arbetsplatsförlagt lärande. 

Gymnasial lärling. 350 medlemmar.

Vårdlärarens metodbank. 1 500 medlemmar.

Lärare på El- och Energiprogrammet, hela Sverige.En grupp för ellärare helt enkelt. Där diskuteras läromedel, pedagogik och branschnyheter. Drygt 300 medlemmar.

 

Teknikämnet i Fokus. 2 900 medlemmar. Grupp för alla intresserade av att diskutera Teknikämnet i skolan.

Bild 4–6. 2 500 medlemmar. Nu är det dags för en grupp för bild-ämnet. Här kan vi inspirera, fråga, undra, kommentera och dela med oss av idéer :-) 

Modersmål Sverige. 3 500 medlemmar. Det här är en grupp för alla modersmålslärare och andra som är intresserade av modersmålsundervisningen och flerspråkighheten inom skolan. 

Digitala tips för NO-lärare. 1 000 medlemmar. Gruppen är en samlingspunkt för lärare inom naturvetenskapliga ämnen. Dela med dig av tips, idéer och reflektioner.

Språkintroduktion och sva gymnasiet NC. 2 200 medlemmar. I den här gruppen diskuteras frågor som rör lärare som undervisar inom språkintroduktion och sva-kurser på gymnasiet. 

LÄS MER: Föreslår Facebook-förbud för lärare – kan strida mot grundlagen

SO i åk 4–6. 9 800 medlemmar. Här kan vi diskutera allt som har med SO-undervisning på mellanstadiet att göra. Det är fritt fram att ställa frågor, inspirera, komma med tankar och funderingar, tipsa och diskutera i största allmänhet.

Elevintresse före Vinstintresse. 5 700 medlemmar. Vi är en lärardriven förening med målet att Sverige ska ha ett skolsystem där grundskolan och gymnasiet drivs helt utan vinstintressen.

Sfi inom vuxenutbildning NC. 2 200 medlemmar. I den här gruppen diskuteras hur undervisningen i sfi och vuxenutbildningen kan organiseras och genomföras för att bädda för en god andraspråksutveckling hos kursdeltagarna. 

Språklärarnas riksförbund. 4 300 medlemmar. Här diskuterar vi språk, språkundervisning, fortbildning, vi ger varandra undervisningstips diskuterar språkpedagogik, och pratar om det som gör språkundervisningen intressant.

Tekniklärare. 1 300 medlemmar. Diskussionsgrupp för tekniklärare på gymnasiet och tekniklärarutbildare.

 

Bild och skapande skolan. 9 200 medlemmar. Bild och skapande, här delar vi varandras tips och ideér. Alla frågor visar att man är nyfiken och vill veta mer!

Skolbibliotekssamtal. 1 600 medlemmar. Här kan vi dryfta olika skolbiblioteksfrågor. Vi välkomnar allt idéutbyte som har med skolbibliotek att göra. 

Musiklärarna 1–3. 1 700 medlemmar. Musiklärarna 1-3 är till för oss som undervisar i musik i grundskolan år 1-3. 

Nätverk för lärare i engelska. 4 500 medlemmar. Dryfta, diskutera och dela vad du vill som har med engelska och skola att göra! 

IKT-pedagogik och skolutveckling. 3 100 medlemmar. Ett forum för alla som intresserar sig för IKT och skolutveckling. 


LÄSTIPS Stressfaktorn engagerar mest och flest

Distansundervisning Kulturskola Sverige. 2 300 medlemmar. Kulturskolorna, liksom andra delar av samhället, står idag för stora utmaningar där vi inte kan bedriva verksamhet på det sätt vi brukar. 

Pedagogiska bloggar. 5 000 medlemmar. På initiativ av oss #ämnesspanare startades gruppen Pedagogiska bloggar. Här kan alla som vill dela inlägg från bloggar om pedagogik och skola, eller från skola. 

Programmering för matematiklärare. 3 100 medlemmar. Det här är ett forum för lärare i matematik och andra som är intresserade av programmering i matematikundervisningen.

Förändra Skolsverige. 3 900 medlemmar. En grupp för oss som vill förändra skolan i Sverige.

Kreativ och formativ matematik år 4–6. 4 900 medlemmar. Detta är en grupp för dig som arbetar i skolan med matematik och som vill ha ett utbyte med annan skolpersonal. Det är inte ett forum för föräldrar!

 

IKT-verktyg. 11 200 medlemmar. Gruppen för dig som vill ha tips på digitala verktyg och ett forum att diskutera olika IKT-verktyg.

IKT – Möjligheter och utmaningar. 4 600 medlemmar. Detta är en öppen Facebook grupp för fri diskussion kring informationsteknik och kommunikationsteknik i samhället och i skolan. 

Engelska i åk 4–6. 9 400 medlemmar. Den här gruppen är till för oss som undervisar i engelska på mellanstadiet. Här kan vi utbyta tankar om centralt innehåll, förmågor, lektionsförslag, bedömning, nationella prov, tips på läromedel och bra sidor på nätet eller engelskundervisning i allmänhet.

Lekplatsfysik. 2 900 medlemmar. En grupp för pedagoger och lärare som använda lekplatsen som en lärandemiljö.

Koll på matematik F–3. 2 400 medlemmar. MATEMATIK - ett ämne och språk att utveckla TILLSAMMANS! Det effektivaste lärandet - sker tillsammans med andra!

LÄS MER: Så arbetar vi med sociala medier 

Fritidspedagog – världens bästa yrke. 9 300 medlemmar. En grupp för hårt arbetande fritidspedagoger i världen. Länge leve fritidspedagogen!

Fritidspedagogik.se. 9 200 medlemmar. Denna grupp syftar till att diskutera fritidshemsutveckling och frågor kopplade till uppdrag, pedagogik och yrkesutövning.

Fritidshem – tips på aktiviteter inne och ute. 32 700 medlemmar. En grupp där vi tipsar varandra om aktiviteter på fritidshemmen. Både inne och ute.

Rastaktivisterna! – rasten som aldrig tar slut. 33 500 medlemmar. Denna grupp skapades för att få flera skolor och pedagoger att arbeta aktivt med rasten. Gruppen är för den som söker inspiration och konkreta förslag på struktur och verksamhet. 

Fysikundervisning. 1 500 medlemmar. En grupp att diskutera fysikundervisning från förskola och uppåt. Inspirerad av gruppen "Matematikundervisning" som täcker alla åldrar, och ett komplement till mer specialiserade grupper.

Nätverk för Naturvetenskap och Teknik i Förskolan. 9 700 medlemmar. Denna grupp vänder sig till förskollärare och andra som på olika sätt är intresserade av naturvetenskap i förskolan.