Hon startade Facebookgrupp om distansundervisning: Den blev ett monster

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Den 15 mars startade musikläraren Ingrid Tidvall Facebookgruppen "Distansundervisning i Sverige". På två veckor fick den 17 000 medlemmar.
– Den blev lite av ett monster, skrattar hon.

Ingrid Tidvall är läraren bakom Facebook-gruppen Distansundervisning i Sverige som fullkomligt exploderade med medlemmar.

Ingrid Tidvall arbetar som musiklärare på en IB-skola i Malmö. Med många internationella elever blev hon och hennes kollegor tidigt varse om coronaviruset.

– Flera av våra elever visade oro för släktingar i andra världsdelar när coronaviruset började sprida sig. Vi levde med detta lite tidigare än många andra svenska skolor och förstod att det skulle bli en realitet även här, säger hon.

Ingrid har själv jobbat mycket med sociala medier hela sitt yrkesverksamma liv, och är också starkt engagerad i skolutveckling utifrån ett digitalt perspektiv.

– För mig är det en självklarhet att ha ett forum där man kan diskutera till exempel bedömning och planering. Jag tror mycket på det starka kollegiet, och har sett mycket positiva effekter av vad som händer när man släpper in andra i klassrummet och inte kör skyddad verkstad, säger hon.

Efter diskussioner med kollegor och en koll på Facebook, såg Ingrid att det saknades svenska forum för att diskutera distansundervisning kollegor emellan. Därför startade hon Facebookgruppen, som nu har lockat fler än 17 000 medlemmar. Syftet var att utgå från ett positivt pedagogiskt samtal och hjälpa varandra att utvecklas i en helt ny arbetssituation.

Vad har du lärt dig själv av att undervisa på distans?

– Att dra ner ambitionsnivån. Man får släppa på kraven att det ska vara snyggt eller jättebra. Jag vill gärna att det eleverna gör i skolan ska utgå från reella frågeställningar, ha en anknytning till den riktiga världen. Men att sänka ambitionsnivån behöver inte betyda att innehållet är sämre, men annorlunda paketerat, säger hon.

Det hon beskriver känner hon också igen från diskussionerna i gruppen. Det finns ett behov av att peppa varandra och bjuda på tips. Den vanligaste utmaningen tycks röra hur man kommunicerar med eleverna på bästa sätt, enligt Ingrid.

– Många tipsar, visar sin Youtubekanal med eget material och liknande. Det kan vara ett sätt att hjälpa varandra i en utmanande arbetssituation. Vanliga diskussioner rör också hur man lägger upp sin lektion. Hur man får med alla, att man kan slumpa fram ett namn i diskussioner till exempel. Det kanske är helt andra elever som sitter tysta nu, än de som inte räcker upp handen i klassrummet. Men man behöver samma tänk, pedagogiken i grunden.

Vad handlar de hetaste diskussionerna om?

– Mycket om teknik. Lärande, kunskap och socialt umgänge tillsammans, samarbete. Om jag kokar ner inläggen kring teknikfrågor kring Zoom, Google Meet och så vidare, tror jag att det egentligen handlar om att man vill prata om hur man återskapar lärmiljön och klassrumsdynamiken mellan elev och lärare digitalt.

Efter den snabba utvecklingen i gruppen funderar Ingrid Tidvall själv mycket på vad lärarkåren kommer att ha lärt sig av den här perioden. Hon tror att distansundverisningen kommer att sätta fingret på frågan hur en likvärdig skola skapas.

– Det kommer bli supertydligt vilka skolor som tagit digitaliseringsarbetet på allvar och vilka som inte gjort det. De skolor som tagit det på allvar med ett pedagogiskt tänk i grunden, tror jag klarar att hålla en mer likvärdig undervisning. De skolor som inte haft ett strukturerat arbete med digitalisering och pedagogik, får det troligtvis svårare med likvärdigheten. Det tror jag vi tar med oss, säger hon.

– Jag tror också att man kommer få en bredare syn på vad skola är, det är inte bara byggnaden. Hur inkluderar vi alla elever i vår vår undervisning? Från hemmasittaren till den allra mest aktiva, säger hon.

Klicka här för att hitta till gruppen Distansundervisning i Sverige.