Skolverket: Mobilerna påverkar Pisa-resultatet

En flicka tittar på en mobiltelefon.
Foto: Adobe Stock

Mobilanvändning kopplas till lägre resultat i Pisa i en ny undersökning av Skolverket.

Pisachefen Andreas Schleicher har pekat ut mobilerna som boven i dramat när det gäller svenska elevers fallande Pisa-resultat.
Nya siffror från Skolverket ger stöd åt hans linje.

Budskapet från OECD är tydligt: det finns ett starkt samband mellan elevernas mobilvanor och deras resultat i Pisa.

– Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Pisachefen Andreas Schleicher, till Dagens Nyheter. 

En fördjupningsstudie av Pisa-undersökningen om femtonåringars medievanor som Skolverket gjort visar samma samband:

Elever som tillbringar mycket tid på sociala medier eller med digitala spel under fritiden har lägre resultat i den internationella undersökningen. Det gäller även de elever som inte stänger av telefonens notiser under lektionerna – motsvarande 20 procent av eleverna.

Negativ inverkan

– De elever som använder digitala medier i många timmar, både i skolan och i hemmet, har sämre resultat på Pisa 2022. Orsakssambandet går inte att klarlägga med denna studie, men det indikerar att omfattande användning kan ha negativ inverkan på elevernas prestationer, säger Pernilla Jonsson, enhetschef för internationella studier på Skolverket, i ett pressmeddelande.

När Vi Lärares systertidning Ämnesläraren ställde frågan till lärare svarade de samstämmigt: Nära 9 av 10 lärare upplever att elevernas inlärning, koncentrationsförmåga och uthållighet försämrats av mobilerna.

– Spenderar man mycket tid på digitala medier så stjäl det tid och uppmärksamhet från andra aktiviteter. Att elever lär sig att reglera sin användning har betydelse för deras kunskapsutveckling. Här har skolan en viktig roll i att rusta eleverna, säger Pernilla Jonsson.

Fem timmar om dagen

Det vanligaste svaret i Skolverkets undersökning är att eleverna använder digitala verktyg på fritiden en timme per dag eller mindre.

  • Men en femtedel svarar att de lägger fem timmar eller mer på digitala verktyg.
  • En tredjedel av eleverna säger att de spelar digitala spel mer än tre timmar per dag under vardagar.
  • Nära 40 procent uppger att de tillbringar tre timmar på sociala medier varje vardag, på helgerna är siffran 70 procent.

Samtidigt är de svenska eleverna mest positivt inställda till mobilförbud, jämfört med de nordiska grannarna.

De nordiska länderna toppar användningen av digitala verktyg inom OECD.

Men när det gäller användningen av digitala verktyg för lärande i skolan spretar resultatet, och Skolverket skriver att ”det saknas entydiga samband”.

– Hur och vad man använder digitala verktyg till i undervisningen har troligtvis en större betydelse för lärandet än exakt antalet timmar. En viktig fråga för skolan är hur de digitala verktygen blir just verktyg som främjar kunskapsutveckling och inte ett distraktionsmoment, säger Pernilla Jonsson.

LÄS ÄVEN:

OECD: Svenska elever sämst i Europa på disciplin

Forskaren sågar OECD:s statistik om stök: ”Orimligt”

Pisachefen: Svensk skola behöver mer disciplin

Pisa-chefens kritik mot svenska elever

Larmet: Så rasar elevernas uthållighet i skolan