AI nytt ämne på gymnasiet – redan i höst

Redan i höst erbjuds ämnet AI på gymnasiet och komvux.

Skolverket har beslutat att ämnet artificiell intelligens (AI) ska kunna erbjudas elever på gymnasieskolor och komvux till hösten.
För elever på teknik- och naturvetenskapliga programmen som en del i programstrukturen. För andra – som ett individuellt val.

För bara ett år sedan var artificiell intelligens något som få brydde sig om. Men så lanserads Chat GPT och plötsligt förändrades allt. AI blev ett gissel för lärarna vid elevernas hemarabeten men även ett verktyg få vill vara utan idag.

Ett år senare har Skolverket nu bestämt att AI ska erbjudas som ämne på gymnasiet och på komvux på gymnasienivå redan från höstterminen 2024.

– Det var från början tänkt att ingå som en ”nivå” i den kommande GY25 som ersätter det nuvarande kurssystemet. Det låg liksom i pipen, kan man säga. Så engagerade medarbetare här på Skolverket tyckte att vi skulle erbjuda det tidigare och generaldirektören, Peter Fredriksson höll med, säger Jonas Vig, enhetschef på skolverket.

Krävs hög behörighet

För att kunna erbjuda ämnet krävs lärare med rätt behörighet.

– För att ha behörighet att undervisa i ämnet krävs 15 högskolepoäng inom artificiell intelligens – förutsatt att man redan har behörighet att undervisa i teknik, matematik, programmering, gränssnittsdesign eller webbutveckling. För andra, vi vet att det finns ett stort intresse bland till exempel lärare i samhällskunskap och även andra ämnen, krävs det 60 högskolepoäng inom artificiell intelligens för att ha behörighet, säger Jonas Vig.

Anledningen till de till synes höga kraven är bland annat de svar Skolverket fått från 52 remissinstanser som lärosäten och myndigheter och liknande. Det är även därför som det från start i höst bara kommer att erbjudas som fördjupningsstudier på tekniska och naturvetenskapliga programmet och som ett individuellt val för övriga.

Ämnesplanen för ämnet AI

Här hittar du ämnesplanen för ämnet artificiell intelligens:

Ämnet AI kommer främst att fokusera på AI-utvecklingen ur ett samhällsperspektiv men även ge eleverna möjlighet att lära sig använda AI för problemlösning.  Kursplanen har fem delar:

  1. Kunskaper om AI, dess tillämpningar, tekniker och beståndsdelar.
  2. Förmåga att använda AI i problemlösning.
  3. Kunskaper om skillnader och likheter mellan mänsklig och artificiell intelligens.
  4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser relevanta för AI.
  5. Förmåga att resonera om möjligheter och risker med AI och dess konsekvenser för samhället.

AI-kurserna kommer inte att påverka meritvärdet på betyget.

Högskoleutbildningar inom AI erbjuds redan på några högskolor och universitet och nästa kursstart är i januari 2024.

– Vi på Skolverket kommer också att se över utbudet av utbildning i artificiell intelligens och i vissa fall uppdra åt lärosäten att anordna lärarfortbildning, säger Jonas Vig.

LÄS MER:

Forskaren: Lärare behöver mer inflytande över AI

AI-boten svarar själv: ”Kan inte ersätta lärare”

AI-boten satte samma betyg som lärarna

Så kan AI förändra lärares arbete i grunden

”AI har dödat den skrivna hemuppgiften”