Lärarförbundet: Skolan bryter mot lagen

Efter att ha nobbats för en obehörig lärare fick Camilla Ovesdotter senare jobb i grannkommunen Eksjö. Foto: Sofia Beijer
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärarförbundet tog strid för Camilla Ovesdotter. Men förlorade i förvaltningsrätten.
– Det är ett beklagligt beslut, säger Hannah Edström, förbundsjurist på Lärarförbundet.

Så här får det inte gå till. Det var Lärarförbundets reaktion när de fick reda på hur Nässjö kommun nobbat Camilla Ovesdotter.

Att välja en obehörig lärare före en behörig är emot skollagen, menar Lärarförbundet.

Därför tog de ärendet  till domstol.

Med stöd av 13 kap 8 § i kommunallagen menade förbundet att beslutet att anställa en obehörig lärare i stället för Camilla Ovesdotter skulle upphävas.

– Skollagen säger att endast lärare som har legitimation och är behörig för viss undervisning får undervisa. Dessutom finns inget stöd, i det centrala kollektivavtalet, för att en kommun får tillämpa ett lönetak, säger Hannah Edström.

Men Lärarförbundets argument bet inte på Förvaltningsrätten i Jönköping. Rätten menar att Nässjö kommun inte gjort något fel eftersom de har gjort som de brukar vid lönesättning; utgått från lönestatistiken i kommunen. Lön ”inom rimliga gränser bedöms vara en lämplighetsfråga och inte en laglighetsfråga”, skriver rätten.

Hannah Edström är besviken över förvaltningsrättens dom.

– Utfallet påverkar inte bara läraren utan också eleverna. De får en obehörig lärare i stället för en behörig och en sådan rättstillämpning kan inte ha varit lagstiftarens avsikt.

Lärarförbundet överklagade domen till kammarrätten. Men den gav inte prövningstillstånd. Därför gäller domen.

Och nu blir den prejudicerande?

– Nej, det blir inte domar i lägre instans, säger Hannah Edström.

Så säger lagen

Det är endast lärare med lärarlegitimation som får bedriva undervisning, enligt 2 kap 13 § i skollagen. Men det finns ett undantag, § 18, om arbetsgivaren inte hittar någon behörig. Då får annan lärare undervisa, högst ett år i taget.

Skollagen reglerar inte vad som händer om behörig lärare och arbetsgivare inte kommer överens om lönen.