Lärarstudenterna: ”Sänk skolpengen för de som ger obehöriga jobb”

Adam Kedert, nyvald ordförande för Sveriges Lärarstudenter, har flera krav på regeringen för att komma till rätta med att behöriga lärare inte får arbete.

Ett utbrett fusk med obehöriga lärare på tjänster som kräver behörighet fick Adam Kedert att se rött.
Efter en vecka på jobbet som Sveriges Lärarstudenters ordförande satte han ned foten.
Sänkt skolpeng för de som ger obehöriga jobb är ett av hans tre förslag.

Efter en vecka som ordförande för Sveriges lärarstudenter hade Adam Kedert redan sett tillräckligt. I en uppmärksammad debattartikel i Aftonbladet konkretiserade han vad som måste göras för att dagens och framtidens lärare.

– Ja, det var dags. Vi har ständigt fått höra att arbetsmarknaden för lärare är ljus, att det kommer att behöva utbildas över 100 000 lärare fram till 2035 så vi kommer att kunna välja och vraka bland jobben. Men så är det inte. Inte alls.

”Det är ohållbart”

Adam Kedert har gång efter annan fått vatten på kvarn, vänner som efter fem års ämneslärarutbildning tvingats trassla med deltidsanställningar för att komma upp i full tid. Ofta på olika skolor, ibland i olika kommuner.

– Det är ohållbart och en konsekvens av att skolorna väljer att anställa obehöriga lärare med lägre lönekrav.

Vi Lärares granskning av hur skolorna använder sig av obehöriga ger honom rätt. Där framkom att rektorer eller huvudman i 60 procent av förbundets 290 föreningar rekryterat obehörig personal utan att först aktivt försökt rekrytera behöriga förskollärare eller lärare. Var femte erkände att det skett ofta.

Här är studenternas krav

Enligt Adam Kedert sker det systematiskt från skolorna.

– När tjänster annonseras ut är det inte sällan undanskymt och under tider då få kommer att se dem. Tjänsterna tillsätts sedan av obehöriga lärare genom att kringgå regelverket. De tillfälliga tjänsterna förlängs ett år i taget för de obehöriga.

Nu kräver han och Sveriges Lärarstudenter att såväl skolminister Lotta Edholm som utbildningsminister Mats Persson gör något år saken:

Förbud mot att skolor drivs i aktiebolagsform.

– Aktiebolagens vinstkrav går inte att kombinera med att driva skolor. Pengarna ska gå till lärare och elever för att förbättra undervisningen och inte till vinstutdelning.

Gör läraryrket till ett äkta legitimationsyrke.

– Få föräldrar skulle vilja att deras barn opererades av obehöriga läkare. Varför skulle det vara bättre med att låta barnen undervisas av obehöriga lärare? Vi jobbar precis som läkarna från vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet.

Sänk skolpengen för skolor som anställer obehöriga lärare.

– Det måste få konsekvenser för skolorna att inte välja behöriga lärare. Det är jakten på att kapa kostnader som skapat den här situationen. Den möjligheten måste försvinna när det gäller lärartjänster och minskad skolpeng skulle kunna vara en väg att göra läraryrket till ett sant legitimationsyrke. Mitt krav är egentligen att ge skolan tillräckligt med resurser för att kunna anställa fler lärare.