De prisas för sitt arbete med föräldrarna

Vi är ganska skojiga av oss, vilket barnen också uppskattar, säger förskolläraren Josefine Ekholst. Från vänster till höger i bakre raden: Bojana Rados, Josefine Ekholst, Fatemeh Samadi och Gjulbear Bekirovska. Foto: André de Loisted.

När Malmö pedagogpris delades ut stod pedagogerna på avdelningen Junibacken på Almgårdens förskola som vinnare. Bland annat för deras fina arbete med relationer, inte bara med barnen utan även med vårdnadshavarna.

Förskolläraren Josefine Ekholst blev orolig när hon i början av december blev inkallad till ett akut möte på förskolan trots att hon var hemma och vabbade.  

 – Jag trodde att något allvarligt hade hänt, men i stället överraskades vi med priset. Hela ledningen var på plats, liksom Skånska Dagbladet, Sydsvenskan och förskoledirektören. Det var verkligen kul att så många var med. Området där förskolan ligger är utsatt och det skrivs mycket negativt om det som händer här. Därför är priset extra viktigt, det lyfter området, som ju också har mycket fin gemenskap och värme, säger hon.  

Juryn lyfter fram att pedagogerna på Junibacken har relationer, även med vårdnadshavarna, i fokus. Det är ett framarbetat förhållningssätt som skapar trygghet för både stora och små.  

Nyfiken även på vårdnadshavarna

 – Det gäller att vara nyfiken på vårdnadshavarna också, man jobbar ju med hela hemmet. Vi ger dem alltid några minuter vid lämning och hämtning och småpratar lite. Vi ger även utrymme för samtal utanför utvecklingssamtalen, om vårdnadshavarna känner ett behov av det. På utvecklingssamtalen lyfter vi det positiva, men eventuella svårigheter tar vi direkt, då ska man inte behöva vänta i flera månader, förklarar Josefine Ekholst. 

Om man har en god relation är det också lättare att ta de svårare samtalen när det behövs

 Att skoja tillsammans, skicka uppmuntrande sms om ett barn varit ledset vid inskolning eller att skriva ut en rolig bild från dagen och lägga på hyllan är andra knep pedagogerna tar till för att skapa goda relationer med föräldrarna.  

 – Vi ser alltid till att ha kvalitativa överlämningar där vi berättar något om barnet. Det kan vara väldigt enkla saker som att i dag har ditt barn tagit på sig vantarna själv, vi upplever att det enkla uppskattas väldigt mycket. Och det positiva är att om man har en god relation är det också lättare att ta de svårare samtalen när det behövs. Anledningen till att vi vann priset är faktiskt att så många vårdnadshavare röstade, det känns extra fint att det kommer just från dem, säger Josefine Ekholst.   

Barnen är alltid i centrum

Orsaken till att relationerna med barn och vårdnadshavare fungerar så bra är att arbetslaget har en samsyn kring förhållningssättet. Josefine Ekholst beskriver hur de alla är engagerade i att skapa meningsfulla dagar och att de diskuterar mycket sinsemellan.

 – Vi står alltid upp för varandra, har en öppenhet och en förståelse i gruppen. Vi har våra rutiner, alla vet vad de ska lägga fokus på, och barnen är alltid i centrum – det är de som ska gynnas. Dessutom skämtar vi mycket med varandra, barnen och vårdnadshavarna även om vi självklart samtidigt är professionella, säger Josefine Ekholst.  

I juryns motivering till priset nämns även språkutveckling. Hur jobbar ni med det?  

– Språket är ett av våra utvecklingsområden eftersom många av våra barn har behov av det. Vi jobbar mycket med sagor och högläsning, vi pratar alltid med barnen och inte till dem, vi försöker tänka på att använda öppna frågor för att barnen ska lära sig att uttrycka sig. Vi använder även hjärtats språk, i form av sådant som dans, lera och måleri.

Hur ska ni fira priset och vad ska ni göra med vinsten?  

– Vi har redan firat lite med glass, sång, dans och hejarop med barnen. Men vi vill även ha en stor fest längre fram. När det gäller prispengarna (5 000 kronor per person) har vi inte bestämt oss ännu. Vi har tittat på olika utbildningar, kanske blir det något digitalt eller om alla barns rätt till stöd. Vi tänker i alla fall att det ska vara ett kollegialt lärande, något vi kan sprida vidare, säger Josefine Ekholst.

Arbetslagets tips för goda relationer med vårdnadshavare:  

 

  • Var alltid välkomnande! 
  • Lägg extra fokus på att skapa tillitsfulla relationer med både barn och vårdnadshavare. 
  • Var nyfikna i mötet med varandra. 

LÄS ÄVEN

Arbetslaget som skrev kontrakt om tilliten

Krav på nya ministern – för stora barngrupper ska vara lagbrott

Fyra män i arbetslaget!

Lyssna på Förskolan här!