Värmdöförskolor blir lekcertifierade

Lotta Österman Eriksson är leg. förskollärare och rektor i förskolan i Värmdö kommun och är stolt över satsningen på ”lekcertifierade” pedagoger.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Fyra förskolor i Värmdö är bland de första i landet att bli ”lekcertifierade”. Det handlar om att på ett djupare plan förstå lekens betydelse för läroplansmålen.

LÄSTIPS Leda som förskollärare – expertens bästa tips

På de fyra Värmdöförskolorna har leken redan sedan tidigare haft en extra stor och viktig plats i det pedagogiska arbetet och dess lärmiljöer. När rektor Lotta Österman Eriksson hörde talas om kursen tvekade hon därför inte att hoppa på tåget.

– Jag ville ta ytterligare ett steg för att på allvar möta kraven från läroplanen och våra gemensamma mål kring leken. Jag är väldigt stolt över vår satsning, säger hon.

Teori och praktik

Kursen har varvat teoretisk och praktisk kunskap om leken och lekens betydelse. Bland annat har deltagarna fått lära sig att göra relevanta och kvalitativa observationer av barnens lek. Utbildningen har pågått under ett år, med sammanlagt åtta träffar à tre timmar under ledning av Margaretha Öhman som är psykolog, familjeterapeut, föreläsare och författare, bland annat till boken ”Värna barns lekstyrka”. Mellan varje utbildningstillfälle har deltagarna även arbetat med olika ”hemuppgifter”.

LÄSTIPS Förskolans Kjell Häglund hyllar ”Våra barns hemliga liv”

”Alltid värnat om leken”

På tre av de fyra förskolorna har all personal deltagit i utbildningen, och på den fjärde, Blåsippan, har mer än hälften av personalen gått kursen.

En av dem som varit med är barnskötare Johanna Eriksson och hon tycker att utbildningen har vidgat vyerna.

– Jag har alltid värnat om leken, och på kursen har vi verkligen kunnat gå på djupet och fått en vidare förståelse, bland annat om vikten av att vara delaktig i leken och hur den kan berikas på olika sätt, och att det exempelvis spelar stor roll hur olika material används, säger hon och tillägger att det dessutom har varit en extra fördel att så många kollegor har kunnat gå kursen.

– Nu har vi en gemensam erfarenhet och kan stötta varandra på ett helt annat sätt, säger hon.

De fyra Värmdöförskolorna som nu har lekcertifierats är Blåsippan, Labyrinten, Torshäll och Hagaberg. Ansvariga för utbildningen är Gothia Kompetens.

LÄS ÄVEN

Lindström: Vilken vetenskap får jag förmedla till barnen?

Podcast: Är jag oproffsig om jag är privat på jobbet?

8 tips: Så kan du jobba med laddade ord i förskolan

Ny undersökning: Stor covid-oro bland förskollärare