Föräldrars orimliga krav innebär en ökad arbetsbelastning för förskollärarna. Men över en fjärdedel av förskollärarna uppger att de inte backas upp av sin rektor när det gäller att hantera kraven.

I det senaste numret av Förskolan går vi på djupet med föräldrapressen i förskolan. Enligt en undersökning från Sveriges Lärare blir var fjärde förskollärare kontaktad av vårdnadshavare med orimliga krav flera gånger per månad.

Det är lätt att bli generad å alla föräldrars vägnar när man läser exemplen ur undersökningen. Det är föräldrar som kräver att barnen ska vara i förskolan fastän de är sjuka, som säger att barnen bara får äta ”klämmisar” på förskolan eller att barnen bara får leka med vissa kompisar. Även om det som förälder är lätt att känna igen sig i stressen och oron som anas bakom kraven, så framstår många av dem som absurda. Men föräldrarnas krav innebär en ökad arbetsbelastning för förskollärarna och stjäl energi som kunde ha lagts på andra saker. 

Tydlighet behövs från chefshåll

Slående i undersökningen är också att stödet från chefen ganska ofta uteblir när vårdnadshavare ställer orimliga krav. 27 procent av förskollärarna svarar att deras rektor säger åt dem att tillmötesgå kraven även om de är orimliga. Det blir ytterligare ett stressmoment – krav utifrån och avsaknad av stöd uppifrån är ingen bra kombination. Tydlighet i vad som gäller på förskolan behöver finnas från chefshåll. Och att tydlighet uppskattas även av föräldrar visar vårt reportage från Kardborrens förskola i Gävle.

Jag frågade stadsdelarna i Stockholms stad hur många klagomål de får på förskolan. Jag fick svar från sex av elva stadsdelar. Skillnaderna var stora. Tendensen bland dessa sex stadsdelar var tydlig: Flest klagomål hade förskolorna i stadsdelar där invånarna har höga inkomster och minst klagomål hade de med lägst inkomster. Men på de flesta håll hade klagomålen faktiskt minskat de senaste åren. Det mest intressanta svaret var att i flera stadsdelar fick förskolorna faktiskt mer beröm än klagomål i de inkomna synpunkterna. En viktig påminnelse! 

I det senaste avsnittet av podden Förskolan pratar förskolläraren Elliy Lange, Fredrik Kahn och Eva Lindström vidare om föräldrakrav utifrån undersökningen. Lyssna där poddar finns!

Lyssna på Förskolan här!