”Alla behöver vara delaktiga i förändringen på förskolan”

Maria Elbrand är författare till boken ”Förändringsprocesser i förskolan”.

Delaktighet är och a och o när förskolan går igenom en förändringsprocess, säger Maria Elbrand, förskollärare utvecklingsledare och en av författarna till boken ”Förändringsprocesser i förskolan”.

Vad handlar din och Therés Åkerbloms nya bok om?

Som titeln avslöjar handlar den om förändringsprocesser i förskolan. Om att vi alla måste utveckla oss själva, att se sin del i helheten. Den handlar också om att vi behöver genomföra förändringsprocesser tillsammans och att allas delaktighet är viktig.  

Hur har ni lagt upp innehållet?

Vi är två författare till boken, och valde att skriva vartannat kapitel, men vi har varit väldigt delaktiga i varandras skrivande under hela processen. Läsaren får följa med en förskolas förändringsprocess i mina kapitel, vilket blir ganska konkret. Therés står mer för teorier och ledarskap. Efter varje kapitel finns diskussionsfrågor och uppgifter att göra i arbetslaget eller på förskolan. 

Delaktighet är ett viktigt begrepp för er. Kan du utveckla?

Barns delaktighet är en grundläggande förutsättning för att över huvud taget kunna säga att vi vilar på en demokratisk grund. Pedagogernas delaktighet blir avgörande för att kunna få till en helhet och gemenskap– vilket i sin tur gagnar barnen.  

Ni skriver om självledarskap – vad innebär det?

Lika viktigt som att utvärdera utbildningen är det att utvärdera sig själv, att lära känna sig själv i sin yrkesroll för att kunna utvecklas. För att utveckling ska kunna ske behöver något starta i var och en av oss som arbetar i förskolan. 

Ett kapitel heter ”Processväggens betydelse”. Berätta!

I ett processinriktat arbetssätt är processväggen en grund i den pedagogiska dokumentationen, liksom det pedagogiska dokumentationsverktyget som är i ett digitalt format. Processväggen blir konkret och synlig för alla som besöker förskolan, och där sätts bilder, text och teckningar upp. Vi pedagoger kan ha vår reflektionstid där och synliggöra kopplingar, gruppens process och på ett tydligare sätt se gruppens intresse och lärande kopplat till de mål och det syfte vi har. 

Vad har varit det roligaste med att skriva en bok?

Att vara två! Vi har under processens gång kunnat utmana, reflektera och stötta varandra. 

LÄS OCKSÅ

Så skapar du lärmiljöer som främjar lek

Så blir förskolans undervisning flerstämmig

Prata om ledarskap

Kollegialt ledarskap i förskolan