Farliga kemikalier på många förskolor

Produkter i miljöer som särskilt utformats för barn är i fokus i Kemikalieinspektionens nya granskning. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

På lekplatser, lekland och förskolor finns fallskydd och lekutrustning som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. I en ny granskning hittades förbjudna halter av ämnen i var tionde undersökt produkt.

Det är ingen akut fara för barnen, men de farliga ämnena ska bort från barnens offentliga miljöer, är Kemikalieinspektionens budskap efter genomgången.

– Det här är ingenting som är akut farligt för barnen. Vi tycker absolut att man ska leka på lekplatser, men det är viktigt att vi minskar barns exponering för sådana här ämnen överallt där vi kan, säger inspektör Margareta Daho till TT.

Totalt 90 produkter från 29 olika företag har undersökts, samtliga avsedda för barnmiljöer, till exempel fallskyddsplattor, lek- och gymnastikutrustning, lek- och vilomadrasser, gungor och bollar.

Återvunna bildäck

En tiondel av de granskade produkterna innehöll ämnen som kallas PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten). Dessa innehåller cancerframkallande ämnen och har troligen hamnat i barnprodukterna genom att återvunna gamla bildäck använts vid framställningen.

"I dagsläget kan det innebära en risk att köpa in varor avsedda för barn, om de baseras på återanvända bildäck", skriver Kemikalieinspektionen i rapporten.

Även flamskyddsmedlet TCPP hittades i en tiondel av produkterna, men i de flesta av dem i mycket låga halter.

Inga gränsvärden

Det finns misstankar om att också detta ämne är cancerframkallande och för leksaker finns gränsvärden som inte får överskridas, men till exempel mjuka väggar i ett lekland omfattas inte av begränsningen.

Margareta Daho ser granskningen som ett sätt att göra företagen medvetna om miljö- och hälsofarliga ämnen.

– Vi har redan fått veta att en del företag har tagit fram alternativ. Det behövdes kunskap om att det fanns ett problem och nu har de tagit tag i det.

LÄS ÄVEN

Giftfri förskola – överdriven oro?

Stenkula: Förskollärare blir fattigpensionärer

Rekordmånga läser till förskollärare på distans

Podcast: Vikarier – värdefulla eller värdelösa?