Kravet: Sluta skydda proven med sekretess

Johan Kant, verksamhets­chef för grundskolan i Norrtälje kommun. Foto: Adobe Stock och privat.

Sekretessen hindrar en konstruktiv diskussion om de nationella proven, enligt skolchefen Johan Kant som menar att flera prov är direkt olämpliga.

De nationella prov i årskurs nio som genomfördes 2022 kan återanvändas till och med den 30 juni 2028. Under den tiden måste proven förvaras på ett säkert sätt så att innehållet inte blir känt.

Helt fel, anser Johan Kant, verksamhets­chef för grundskolan i Norrtälje kommun.

– Att låsa in de nationella proven hindrar en nödvändig diskussion kring utformning och innehåll. Som jag ser det är det ett demokratiskt problem, säger han.

Johan Kant arbetade tidigare som lärare och rektor och har i flera år bloggat om det han anser brister i skolsystemet.

Men är det inte viktigt att hindra ­eleverna från att ta del av innehållet
i förväg?

– Absolut, men det går ju att avhjälpa genom att ändra frågorna från år till år, till exempel vilka typtal i matte man ska lösa. På så sätt kan skolan diskutera proven efteråt och använda dem formativt.

”Flera är direkt olämpliga”

Proven är alldeles för omfattande, menar Johan Kant och tar engelskprovet i årskurs nio som exempel. Delarna som bland annat testar elevens förmåga att tala, läsa och skriva gör provet splittrat.

– De nationella proven är inte särskilt bra utformade. Enstaka prov kan vara bra, men flera är direkt olämpliga att ha som prov.

Hur skulle du använda proven om de inte skyddades av sekretessen?

– Jag skulle diskutera vilken typ av frågor som tas upp i proven. Om jag hade tillgång till dem skulle jag kunna lägga upp prov­frågor på bloggen och tala om varför jag anser att de är olämpliga. Då kunde jag också visa att en del frågor kan tolkas på olika sätt, säger Johan Kant.