Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Att det här får fortgå beror nog delvis på att sva-eleverna sällan har resurs- och röststarka vårdnadshavare som vet vilken rätt de har, skriver redaktionschef Hampus Jarnlo

”Det är skrämmande låga siffror och vi kommer att se en ökande brist framöver av den anledningen att det inte ens går att välja svenska som andraspråk inom grundlärarprogrammet.”

Det sa sva-lärarprofilen Anna Kaya till vår tidning våren 2020. Då hade Skolinspektionen precis publicerat en granskning som gav sva-undervisningen icke godkänt på flera skolor, och statistik från Skolverket visade att sva var ett av de skolämnen med allra lägst andel behöriga lärare.

Stjälps över på svensklärare

Så då badar alla behöriga sva-lärare i jobbmöjligheter? Nja, riktigt så enkelt verkar det inte vara. När jag gjorde research till vårt stora temapaket kom jag i kontakt med flera lärare som vittnade om skolledningars mer eller mindre sofistikerade sätt att ”effektivisera bort” sva-undervisningen. I flera fall tvingas redan hårt pressade svensklärare att sätta sva-betyg på elever som inte ens har fått någon regelrätt undervisning i ämnet. 

Att det här får fortgå beror nog delvis på att sva-eleverna sällan har resurs- och röststarka vårdnadshavare som vet vilken rätt de har. Men den främsta orsaken stavas pengar: att organisera bra sva-undervisning kostar. Å andra sidan riskerar elever som inte får rätt sva-undervisning att ”utbildas rakt in i utanförskap” som Anna Kaya uttrycker det. I förlängningen kommer det att kosta samhället väldigt mycket mer.

LÄS ÄVEN

Larmet: Elever utbildas rakt in i utanförskap

Två lärare – svaret på problemen

Anna Ekström om sva-krisen: "Gör mig väldigt upprörd"