Fyra skolprofiler: Så väcker vi elevernas läslust

Anne-Marie Körling (överst till vänster), Jennie Rosén (nederst till vänster), Karin Wessman (överst till höger) och Niklas Brismar Pålsson (nederst till höger) ger sina bästa tips för hur de väcker elevernas läslust.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Vi bad fyra skolprofiler ge sina bästa tips för hur de väcker, och håller liv, i elevernas läslust.

Anne-Marie Körling, lärare, föreläsare, författare och f.d. Sveriges läsambassadör:

– Stärk elevernas läsning genom att vara nyfiken och öppen för vad de läser. Bedöm inte utifrån vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt. Värdera inte, diskutera i stället eventuella skillnader.  Omläsning är också underskattat. Det ligger ett värde i att läsa om och kunna se olika lager i en text.

Jennie Rosén, förstelärare i svenska och religionskunskap på
Oxievångsskolan i Malmö:

– Jag tror på att erbjuda många olika läsupplevelser och att ge mycket tid för läsning. Varva högläsning med tyst enskild läsning. Bjud på olika sorters texter. Låt eleverna få samtala om det lästa. Ge tid för boktips och att låna böcker på lektionstid. Visa att du själv är en läsare, ta med dina böcker och bjud på dem. Förklara varför läsning är viktigt. 

Karin Wessman, gymnasiebibliotekarie på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg:

– Läslust är ingen quick fix. En förutsättning är att jag själv läser mycket. Tricket är att kunna matcha eleverna med rätt böcker. Det personliga mötet är oerhört viktigt. Jag försöker hjälpa eleverna in i handlingen genom att läsa lite högt, prata om författaren och kanske visa film. När det fungerar som bäst börjar de sedan tipsa varandra om böcker. 

Niklas Brismar Pålsson, utvecklingsledare och förstelärare i svenska och filosofi på Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm: 

– Koden är att eleverna själva tar makt över textens betydelse i stället för att söka efter svar utifrån vad andra tycker. Jag ger mina elever tid att med pennan i handen göra egna tolkningar och anteckningar. Det är ett slags systematisk läsning där ett enskilt ord eller en formulering kan väcka fler idéer till liv, där jag både förstår mig själv och den text jag läser. Det är den meningsskapande aktiviteten som öppnar relationen till litteraturen och därmed lusten att läsa mer. 

Tre bra lästips

Här är tre bra lästips till lärare som vill arbeta mer med skönlitteratur i sin undervisning:

 1. Litteraturdidaktik – teori, praktik, relevans, potential 
  Olle Nordberg (Liber)
  Introduktion till litteraturdidaktik där olika forskningsfält möter praktiken i klassrummet.  

 2. Skönlitteratur i undervisningen – mod och metod för arbete med läsning i klassrummet
  Karin Herlitz (Whip media) 
  Konkreta upplägg till att exempelvis välja litteratur och skapa projekt i dina klasser.

 3. Skönlitteratur i värdegrundsarbetet 
  Jenny Edvardsson (Studentlitteratur)
  Handbok om hur du med hjälp av skönlitteratur kan arbeta med de olika värdegrundsfrågorna i skolans läroplan.

LÄS ÄVEN

Larmet: Vi riskerar att få en ny sorts analfabetism

Förödande många elever har aldrig läst en bok

Här är siffrorna bakom Sveriges läslustras

Därför är högläsning bra – i alla åldrar

7 tips som stärker elevernas motivation att läsa

Uppdraget: Visa hur litteraturen blir livsviktig

Så fick Zlatans succé tonåriga killar att läsa

Jarnlo: Lägg undan telefonen efter du läst det här