Som bäst när det tar emot – allt om Diana Storviks nya bok

Foto: Carl Sandin

Efter den förra succéboken om studiestrategier på gymnasienivå kommer nu Diana Storviks uppföljare, som är anpassad till undervisning och lärande på högstadiet.

LÄS MER: Diana Storvik på nytt jobb – möt en missionär

Intentionen bakom specialpedagogen Diana Storviks efterlängtade nya bok är att förse ­ele­verna med en verktygslåda fylld med strategier som stödjer dem i att planera, organisera och utveckla sin analytiska förmåga. Detta är, enligt författaren, avgörande för ett effektivt lärande och ökad självständighet och därmed också för skolresultat och välmående.

NY BOK

Titel: ”Studiestrategier i högstadiet – för undervisning och lärande”

Författare: Diana Storvik

Förlag: Natur & Kultur

Diana Storvik poängterar att en viktig utgångspunkt är själv­reglering: att eleverna tränas i att ta ansvar för sin egen lärprocess genom att sätta upp mål, planera, styra och reglera, genomföra och utvärdera sitt lärande. På gymnasieskolan där jag arbetar uppmärksammar vi varje skolstart att det är dessa strategier som de nya eleverna behöver mycket träning i.

Detta avsnitt behandlar bland annat ”grit” – att inte ge upp vid motstånd – och hur ”mindset” påverkar ­lärandet.

Titeln till trots kan boken enligt författaren användas även av ­mellanstadiet och gymnasiet ­eftersom undervisning i studiestrategier är en ständigt pågående ­process, som i takt med att eleverna utvecklas kan ta sig olika ­riktningar. 

Bokens andra del handlar om förhållningssätt och metoder och är det avsnitt som mest talar till mig. Avsnittet behandlar bland annat ”grit” – att inte ge upp vid motstånd – och hur ”mindset” påverkar ­lärandet. Dessa komponenter, menar jag med stöd av forskning, har stor betydelse för hur väl eleverna lyckas i skolan och i livet.

Bokens fokus ligger på hur vi organiserar undervisningen på gruppnivå. Diana Storvik skriver: ”Om vi väljer att aktivt arbeta med studiestrategier kan vi öka den pedagogiska tillgängligheten och därmed minska behovet av stödinsatser på individnivå.” 

”Studiestrategier i högstadiet” ger många verktyg för att komma­ i gång med arbetet. I det sista kapitlet presenteras förslag på ­upplägg för hur boken kan användas i kollegialt lärande – studera en ­undervisningsaktivitet, lektionsobservationer, workshop eller ­bokcirkel. 

Välj det som lockar dig och dina kollegor!

Fotnot: Recensenten Margot Zakariasson arbetar till vardags som specialpedagog i Luleå.

LÄS ÄVEN

Ovärderligt om strategier – årets bästa spec-bok?

Diana Storvik arbetar metodiskt med mallar

Möt SPSM:s nya generaldirektör – här är Aurora Lindbergs fokusfrågor