Sveriges Lärare sågar DN-förslaget: ”Totalt insiktslöst”

Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, är starkt kritisk till Susanne Nyströms uppmärksammade ledartext i Dagens Nyheter.

Dagens Nyheters ledarskribent Susanne Nyström anser att de praktisk-estetiska ämnena borde få mindre undervisningstid. Få inom i skolan håller med.
– Det är totalt insiktslöst, säger Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén.

I en ledartext i Dagens Nyheter argumenterar Susanne Nyström för att de praktisk-estetiska ämnena borde få mindre undervisningstid för att frigöra tid till kärnämnen. ”Elever slösar bort viktig skoltid på bild, slöjd och musik” är rubriken på artikeln som fått stor uppmärksamhet de senaste dagarna.

Texten går kortfattat ut på att det behöver frigöras undervisningstid på grund av stoffträngsel, alltså att det är så mycket som ska ingå i de teoretiska ämnena att tiden inte räcker till.

Så långt håller Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén med. Men att det ska gå ut över de praktisk-estetiska ämnena är helt fel väg att gå, enligt henne.

Har sämst förutsättningar

Att föreslå att man ska slopa de praktisk-estetiska ämnena tyder enligt Åsa Fahlén på att man inte förstår vad utbildning går ut på och att slå mot estetämnena är extra olyckligt.

– Det är ofta de lärarna som efter alla besparingar har de sämsta förutsättningarna. Det tycks ha blivit en vana att lösa problem med att spara men det är sannolikt att binda ris åt egen rygg. Att det är omöjligt att säga vad kostanden för en nedmonterad skola blir i framtiden får inte vara en anledning att göra det. Skolan ska vara likvärdig och innehålla både teoretiska och praktisk-estetiska ämnen.

Åsikten att teoretiska ämnen är viktigare än de praktisk-estetiska stämmer inte heller, enligt Åsa Fahlén.

– Praktiskt arbete bidrar i allra högsta grad åt förståelsen av det teoretiska. De hänger ihop. De praktisk-estetiska ämnena är också viktiga i sig. Man saknar helt bildningsperspektivet om man vill utesluta det praktisk-estetiska.

Hon ser även en tendens mot effektivisering. Att det alltid ska vara målet.

– Men då missar man bredden. Att skolan ska vara likvärdig, kompensatorisk och demokratisk. Det går inte att förstå samhället med enbart teori. Den skolan är inte för alla, säger Åsa Fahlén.

Ämnena borde snarare stärkas

Det är snarare så att man borde stärka de praktisk-estetiska ämnena, menar hon och ser två skäl till den rådande situationen:

– Bristande resurser har gjort att det ofta saknas adekvata ämnessalar och utrustning för att bedriva undervisning i linje med läroplanen. Det blir ju meningslöst med musik om man inte har tillgång till fungerande instrument eller slöjd utan material.

– Den ökade teoretiseringen av de praktisk-estetiska ämnena är olycklig eftersom det viktiga är att de ska vara just praktiska. Forskning visar att det är centralt för förståelse och inlärning att man får blanda teori och praktik. Praktiskt arbete kan dessutom bidra till inlärning av teorier. Att till exempel få sticka efter ett mönster i textilslöjden kan leda till ökad förståelse för programmering.  

LÄS ÄVEN

DiMaria: DN:s ledare får det att vända sig i magen på mig

Bildläraren: Bättre arbetsvillkor i gruvan än i många klassrum

Matteläraren: De praktisk-estetiska ämnena borde få mer tid

Debatt: Eleverna blir smartare när de arbetar med händerna

Jarnlo: Därför måste vi försvara de praktisk-estetiska ämnena!

Hjärnforskare: Därför är skapandet nödvändigt i skolan