Lärarförbundets varning när regeringen skär ner på kulturskolan

Marie Wall Almquist är ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse och har arbetat som instrumental- och ensemblelärare i snart 40 år.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

”Jättetråkigt!” Så kommenterar Lärarförbundets Marie Wall Almquist beskedet i budgeten att det statliga anslaget till kulturskolan halveras till 100 miljoner 2023.
– Det är främst pengar till utveckling och nya lärartjänster som kommer att försvinna.

LÄS ÄVEN: Hård kritik när stödet till kulturskolan halveras

Hon understryker att ett tapp på 100 miljoner kan tyckas litet i sammanhanget, bara några procent av alla kulturskolors budgetar, men att nedskärningen ändå kan få allvarliga konsekvenser utifrån statens syfte med bidragen. 

– De statliga bidragen leder inte bara till att skolorna kan dra i gång nya projekt med nya arbetstillfällen, det leder också till att nya kollegor kommer in med nya impulser som kan utveckla hela verksamheten. 

Hon har märkt just den effekten hemma i Malmö, där kulturskolan både för egen del och ihop med andra kommuner har sökt dessa statliga medel vid ett flertal tillfällen.

– Det är bra att staten ställer tydliga krav på vad vi ska använda pengarna till, att kulturskolorna ska bredda sig, nå barn som inte annars hittar dit.

Nedskärningar på flera håll

I Malmö har hon sett hur nya elever kommit in och fått ta del av kulturskolans utbud.

– Den utvecklingen riskerar att bromsa in nu, och inte bara i Malmö.

För samtidigt som det statliga stödet skärs ner, har hon uppmärksammat signaler från flera kommuner om nedskärningar inom kulturskolan. 

– Den verksamhet som inte är lagstadgad riskerar att drabbas först när ekonomin försämras. Så är det tyvärr.

Påverkar hela kulturlivet

Marie Wall Almquist är ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse och har arbetat som instrumental- och ensemblelärare i snart 40 år. Hon vet vad det innebär när kulturskolan får minskade resurser.

– Det påverkar hela utbildningskedjan. När färre elever får möjlighet att delta i kulturskolans undervisning minskar antalet sökanden till såväl estetiska program som till de konstnärliga högskoleutbildningarna. På lång sikt kommer det naturligtvis att påverka hela kulturlivet och de kreativa och kulturella näringarna. 

LÄS ÄVEN

Hård kritik när stödet till kulturskolan halveras

Larmet: Kulturskollärare står inte ut längre

Kulturskolläraren Oskar har sämre lön än sina gamla elever

Lärarförbundets ilska mot katastroflönerna i kulturskolan

Israelsson: Låt eleverna gå till kulturskolan under skoltid!