Lärarförbundets ilska mot katastroflöner i kulturskolan

Marie Wall Almquist på Lärarförbundet berättar att lönen för lärare i praktisk-estetiska ämnen i Malmö i snitt är mer än 5 000 kronor högre än kulturskollärarnas löner. Foto: Getty Images och privat.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Lönegapet mellan kulturskollärare och andra lärargrupper växer i snabb takt, trots att kulturskollärare ofta har lika lång utbildning. Marie Wall Almquist på Lärarförbundet är förbannad över den här utvecklingen.

Dagens löneläge för kulturskollärare är katastrofalt lågt, enligt Marie Wall Almquist på Lärarförbundet i Malmö.

– Övriga lärargrupper har haft en positiv löneutveckling under flera år. Till och med bättre än utvecklingen på arbetsmarknaden generellt. Men löneutvecklingen på kulturskolan har gått kräftgång, vilket gör den här frågan synnerligen angelägen.

Som exempel berättar hon om sin egen stad. För omkring tio år sedan låg kulturskollärarnas löner i Malmö i paritet med musiklärarnas i grund- och gymnasieskolan. I dag är de i snitt mer än 5 000 kronor sämre. Trots att kulturskollärarna ofta har lika lång utbildning och lika mycket erfarenhet som andra lärare inom de estetiska ämnena. Inte nog med att utgångsläget är sämre för kulturskollärare – lönegapet till andra lärargrupper fortsätter dessutom att växa.

En sorglig utveckling

Ny statistik visar att löneökningen på i snitt 2,4 procent för kulturskollärare mellan 2020 och 2021 är lägre än den på 2,6 procent för praktisk-estetiska lärare i grund- och gymnasieskolan och den på 2,8 procent för högstadielärare i de teoretiska ämnena. 

– Det är väldigt sorgligt att se att den negativa utvecklingen går så snabbt, men det är mycket ett resultat av förändringar som lärarlönelyft, karriärtjänster, legitimationsreformen, säger hon och fortsätter:

– När det är lärarbrist, och grund- och gymnasieskolorna måste ha legitimerade lärare som ansvarar för undervisningen, så inverkar ju det positivt på lönerna. Men här försvinner lärare i kulturskolan fullständigt, eftersom man inte omfattas av skollagen och legitimationsreformen. 

Lånar lärare och lönedumpar

Det är inte ovanligt att kommunala grundskolor ”lånar” lärare på hel- eller deltid från den kommunala kulturskolan.

I vissa fall är det så illa att kulturskolläraren nekas löneökning trots att löneläget är mycket högre på den grundskola de ska börja arbeta på.  

– Det här är lönedumpning. Skulle en arbetsgivare gå ut och rekrytera på vanligt sätt skulle de få betala mer. Skälet till att lönen är högre är kravet på legitimerade lärare i grundskolan. Och så är det inte i kulturskolan, där det inte finns några formella krav på behörighet eller legitimation. 

Vad gör Lärarförbundet åt löneläget för kulturskollärare?

– Vi försöker att bilda opinion och påverka politiskt. Vi vill att kulturskolan ska bli en lagstadgad skolform. Det här handlar ju om kvalitet och om vad vi vill att kulturskolan ska vara.  

I svarta stunder känner Marie Wall Almquist sig rätt orolig för den här utvecklingen. 

– Dagens unga är mer medvetna om sina karriärval än tidigare och jag har svårt att se att människor väljer att gå en konstnärlig högskoleutbildning för att sedan få en lön som inte alls står i paritet med längden på utbildningen. Och om kulturskolorna inte kan rekrytera välutbildade lärare, vad blir kulturskolan då? 

Löneskillnader mellan kulturskollärare och lärare i praktisk-estetiska ämnen

                                        Praktisk-estetiska              Kulturskolan

Stockholms län                   41 703                                34 407

Uppsala län                         37 988                                33 720

Södermanlands län             37 935                                34 037

Östergötlands län               36 762                                33 520

Jönköpings län                   37 089                                33 854

Kronobergs län                  36 865                                33 549

Kalmar län                         37 435                                33 724

Gotlands län                      36 702                                34 543

Blekinge län                      37 405                                33 872

Skåne län                          38 802                                33 638

Hallands län                      38 217                                34 859

Västra Götalands län         38 671                                33 728

Värmlands län                    37 243                                33 829

Örebro län                          37 781                                33 646

Västmanlands län              37 189                                 34 000

Dalarnas län                      36 692                                33 594          

Gävleborgs län                  36 519                                33 285

Västernorrlands län          37 137                                34 064

Jämtlands län                   37 308                                33 049

Västerbottens län            36 493                                34 938

Norrbottens län               37 400                                34 938

Kommunalförbund           39 240                                31 196

Riket                                 38 663                                33 936

Källa: Partsgemensam statistik, egen bearbetning Lärarförbundet.

Här tjänar lärare i de praktisk-estetiska ämnena bäst och sämst

 1. Stockholms län: 41 703 kronor
 2. Skåne län: 38 802 kronor
 3. Västra Götalands län: 38 671 kronor
 4. Hallands län: 38 217 kronor
 5. Uppsala län: 37 988 kronor
 6. Södermanlands län: 37 935 kronor
 7. Örebro län: 37 781 kronor
 8. Kalmar län: 37 435 kronor
 9. Blekinge län: 37 405 kronor
 10. Norrbottens län: 37 400 kronor
 11. Jämtlands län: 37 308 kronor
 12. Värmlands län: 37 243 kronor
 13. Västmanlands län: 37 189 kronor
 14. Västernorrlands län: 37 137 kronor
 15. Jönköpings län: 37 089 kronor
 16. Kronobergs län: 36 865 kronor
 17. Östergötlands län: 36 762 kronor
 18. Gotlands län: 36 702 kronor
 19. Dalarnas län: 36 692 kronor
 20. Gävleborgs län: 36 519 kronor
 21. Västerbottens län: 36 493 kronor

Fotnot: Siffrorna omfattar lärare i de praktisk-estetiska ämnena både i grund- och gymnasieskolan.

Här tjänar lärare i kulturskolan bäst och sämst

 1. Norrbottens län: 34 938 kronor
 2. Västerbottens län: 34 938 kronor
 3. Hallands län: 34 859 kronor
 4. Gotlands län: 34 543 kronor
 5. Stockholms län: 34 407 kronor
 6. Västernorrlands län: 34 064 kronor
 7. Södermanlands län: 34 037 kronor
 8. Västmanlands län: 34 000 kronor
 9. Blekinge län: 33 872 kronor
 10. Jönköpings län: 33 854 kronor
 11. Värmlands län: 33 829 kronor
 12. Västra Götalands län: 33 728 kronor
 13. Kalmar län: 33 724 kronor
 14. Uppsala län: 33 720 kronor
 15. Örebro län: 33 646 kronor
 16. Skåne län: 33 638 kronor
 17. Dalarnas län: 33 594 kronor
 18. Kronobergs län: 33 549 kronor
 19. Östergötlands län: 33 520 kronor
 20. Gävleborgs län: 33 285 kronor
 21. Jämtlands län: 33 049 kronor

LÄS ÄVEN

Så mycket tjänar lärare i praktisk-estetiska ämnen där du bor

Lärarna: Visa oss och våra ämnen respekt!

Politiker tar strid för kulturskola på skoltid

Hjärnforskare: Därför är skapandet nödvändigt i skolan

Kulturproffsens fyra bästa motivationstips

Jarnlo: Därför måste vi försvara de praktisk-estetiska ämnena!