Så får du fler att delta på idrotten

Skolforskningsinstitutet har tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) sammanställt aktuell forskning på hur man skapar en tillgänglig lärmiljö för alla i idrott och hälsa. Foto: Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Tillitsfulla relationer, struktur och stöd och ett utvecklande klimat. Det är framgångsfaktorer som får fler att delta på idrottslektionerna, enligt en ny rapport.

Hur kan undervisningen i ämnet idrott och hälsa utformas för att elever – med eller utan funktionsnedsättningar – som möter svårigheter i det sociala samspelet ska delta och utvecklas? Det är den övergripande frågeställning i en ny rapport där Skolforskningsinstitutet tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) sammanställt aktuell forskning på området.

– Lärares planering och arbetssätt kan göra stor skillnad för elevers förutsättningar att vara delaktiga. Den här översikten är en källa till inspiration som kan bidra till att utveckla undervisningen i ämnet, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på SPSM i ett uttalande.

Tre framgångsfaktorer

I rapporten är man noga med att understryka att det inte finns några enkla svar och råd som är tillämpbara för alla lärare i idrott och hälsa i alla situationer. Däremot pekar man ut tre övergripande framgångsfaktorer.

  1. Tillitsfulla relationer, både mellan elever och mellan elever och lärare. Detta kräver enligt rapporten att lärare är lyhörda för hur elever upplever olika moment i undervisningen. ”Översiktens resultat betonar vikten av att se elevers olikheter som en tillgång i undervisningen, för att ge goda förutsättningar för elevers delaktighet i det sociala samspelet.”
  2. Struktur och stöd. Det innebär att läraren på ett konkret och lättbegripligt sätt går igenom vad som ska hända före, under och efter lektionen. Och vad elever förväntas lära sig av en uppgift eller övning. ”Förutsägbarheten bidrar till trygghet, som i sin tur kan främja förutsättningarna för eleven att känna sig delaktig i undervisningen.”
  3. Utvecklande klimat som gör att elever upplever att de lyckas i sitt lärande och därmed får styrkan att tro på sin förmåga – oavsett på vilken nivå de befinner sig. ”Ett utvecklande klimat präglas av att lärare möter elevers olika behov. Eleverna får möjlighet att öva och pröva olika färdigheter om och om igen” och läraren ”utgår från elevens perspektiv och initiativ och lyssnar när eleverna framför synpunkter.”

Här kan du läsa hela rapporten.

LÄS ÄVEN

Så kan långa naglar ställa till det i skolan

När blodet svallade hos våra idrottslärare

Stillasittare skadar sig överraskande ofta i idrotten

Idrottens normer tar över i profilskolor