Forskaren: Därför tystnar pojkar i kören

Linn Hentschel undersöker varför killar undviker körsång. Foto kör: Getty Images

Det är inte ovanligt att killar ser körsång som något feminint och en aktivitet som är långt ifrån ”cool”. Forskaren Linn Hentschel har försökt att ta reda på vad det beror på genom att följa en elev som i sex år mimade sig igenom körundervisningen i skolan.

Forskaren Linn Hentschel har skrivit en artikel inom fältet ”missing males” – om varför ton­årspojkar väljer att inte sjunga i kör. Hon har följt eleven Andreas – som mimade sig igenom kör­undervisningen i skolan från årskurs 4 till 9 – med syftet att bidra med nya perspektiv om skälen bakom den här typen av problematik. Annan forskning lyfter fram orsaker som målbrottet och att körsång anses som feminint, medan Hentschel betonar vikten av vänskap, grupptillhörighet och trygghet i kören.

Gömde sig bakom gitarren

Vid första mötet gick Andreas i sjuan. Han spelade gitarr och mimade när de andra i klassen sjöng. Andreas tidigare musik­lärare hade aldrig frågat varför han mimade under musiklek­tionerna och Andreas berättar att han nog hade sjungit om det inte var så att sång ansågs ocoolt i hans kompisgäng. Trots det kom han in i musikklass i årskurs sju, där han fortsatte att mima. Då träffade han musikläraren Victor, som började sjunga tillsammans med Andreas.

Sjöng själv – mimade med andra

Snart började Andreas sjunga solo för Victor, som individ­anpassade undervisningen och satte upp olika delmål. Andreas tyckte fortfarande att hans röst inte passade in i körklangen, men snart började han sjunga själv inför andra. Han tyckte inte att det spelade någon roll att kamraterna upptäckte att han mimade i kören, eftersom de visste att han kunde sjunga. På musikprogrammet i gymnasiet, omgiven av likasinnade, började han sjunga i kör, vilket han beskriver som en lättnad.

Negativa köns­mönster begränsar

Hentschel är övertygad om att en trygg miljö där allas röster får vara i förändring är en av lösningarna för att alla ska våga sjunga, och betonar vikten av att bryta negativa könsmönster som påverkar pojkars val att sjunga eller inte. Här krävs det fortbildning, menar Hentschel, som även ställer sig frågande till att man har tagit bort ”gemensam sång” i läroplanen, Lgr22. Hon anser att den gemensamma sången kan bidra till att tonåringar utvecklas både som individer och tillsammans.

Fotnot: Linn Hentschel är lektor på institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, vid Umeå universitet. ”Att bli en sjungande tonårspojke: En livshistoria om att sjunga tillsammans” är en del av hennes avhandling.

LÄS ÄVEN

Därför får många barn aldrig lära sig att sjunga

Så är nya lönerna för praktisk-estetiska lärare

Debatt: Slår hårt mot estetiska ämnen om elevens val tas bort

DiMaria: Kreativiteten väcks inte om vi bara nöter