”Lyckad skolgång lösningen – stoppa nedmonteringen”

Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, ser en röd tråd mellan nedmonteringen av skolan och gängvåldet. Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån

Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén kräver krafttag mot gängkriminaliteten och situationen i skolor och förskolor:
– Det går en röd tråd mellan nedmonteringen av skolan och att unga dras in i gänguppgörelserna. Samhället måste lösa det här akut, men också på lång sikt. Just nu saknar skolan 22 miljarder kronor.

Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén kräver krafttag mot gängkriminaliteten och situationen i skolor och förskolor:

– Det går en röd tråd mellan nedmonteringen av skolan och att unga dras in i gänguppgörelserna. Samhället måste lösa det här akut, men också på lång sikt. Just nu saknar skolan 22 miljarder kronor.

Våldet letar sig in i skolan

När Vi Lärare träffar Åsa Fahlén har det precis blivit känt att skolpersonal hittat en skarpladdad pistol i en 15-årings skåp på en gymnasieskola i Göteborg – och att polisen undersöker om pojken och vapnet kan kopplas till gängkriminalitet.

– Det är talande för läget i Sverige just nu att en sådan händelse drunknar i rapporteringen om alla besinningslösa dåd gängmedlemmar utför. Skolan ska vara en trygg plats, men vi ser ju hur våldet letar sig in här också, säger Åsa Fahlén.

Listan över dödsskjutningar med någon anknytning till skolan eller förskola kan göras lång.

– Vi har elever som blivit offer för gängkriget. Vi har elever som varit gärningsmän i skjutningarna. Det har mördats på skolgårdar i Mellansverige. Många skjutningar har dessutom ägt rum nära förskolor och skolor. I Eskilstuna var förskolebarn ute på gården när en gymnasieelev sköts ihjäl alldeles intill. Det är ofattbart, säger Åsa Fahlén.

”Liv som bara går till spillo”

Offren fladdrar förbi som ansiktslösa siffror i en brottsstatistik som är svår för allmänheten att hinna ta till sig.

– Men det är ju våra unga det handlar om. Det kommer så nära och hugger till i hjärtat när man ser bilden på den lille killen Milo. Ett barn som plötsligt rycks ifrån sin familj, sina kompisar, sina lärare … ett liv som bara går till spillo, säger Åsa Fahlén.

Vi kan inte behandla gängskjutningarna som en isolerad företeelse.

Hon reflekterar över åtgärderna mot våldet.

– Nu pratas det om tuffa åtgärder som visitationszoner, beredskapspoliser och militär på gatorna för att hejda våldet. Men våra politiker måste rannsaka sig själva och fundera på varför de inte gjort mer tidigare. All tänkbar forskning som finns att tillgå visar ju att en lyckad skolgång är det som hjälper mot att inte lockas in i kriminalitet. Det är faktiskt helt obegripligt att skolan i det här akuta läget drabbas av mer nedskärningar, säger Åsa Fahlén.

Hon vidareutvecklar:

– Det är ju framför allt den stödpersonal som ska hjälpa just de här barnen och de barn där vi tidigt, ibland så tidigt som i förskoleålder, kan se att de uppfyller kriterierna för att hamna i riskzonen för kriminalitet som rationaliseras bort nu. Det är hemskt, säger Åsa Fahlén.

Sveriges Lärares krav till regeringen

  • För att få fler elever att lyckas med sin skolgång behöver skolan reformer som ökar likvärdigheten och minskar skolsegre­gationen.
  • Det handlar bland annat om en statlig finansiering som garanterar tillräckliga resurser där behoven är som störst.
  • Regeringen behöver reformera skolvalssystemet och arbeta för att den pedagogiska segregationen minskar så skolor med de tuffaste utmaningarna har utbildade och legitimerade lärare.

Hon ser flera saker som måste åtgärdas:

– Om vi börjar med granskningen som Skolverket gjort på uppdrag åt regeringen och som visar att drygt varannan skola saknar samverkan med polis och socialtjänst, så måste samhället ta tag i det direkt. Det här är en så otroligt viktig brottsförebyggande åtgärd att vi inte kan tillåta att samverkan är undermålig på så många platser ute i landet, säger Åsa Fahlén.

För att nå resultat behövs flera förändringar, enligt Sveriges Lärare.

– Vi kräver att 22 miljarder skjuts till för att skola och förskola inte ska monteras ned. Det som händer just nu visar också hur viktigt det är med en statligt finansierad skola som garanterar att det tillförs resurser där behoven är som störst, säger hon.

Åsa Fahlén ser att skolan och förskolan – både när det gäller elever och personal – är inne i en negativ spiral som förstärks ytterligare av oron för att drabbas av våld.

– Skolverkets undersökning visar att tre av fyra skolor saknar samverkan med BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), vilket är väldigt oroande, säger Åsa Fahlén.

Varannan lärare känner oro

När det gäller medlemmarna i Sveriges Lärare säger hon så här:

– Varannan lärare känner oro för att nedskärningarna ska leda till ökade problem med hot och våld – både mot skolpersonal och mellan elever. Det visar våra enkätundersökningar.

– Vi kan inte behandla gängskjutningarna som en isolerad företeelse. Allt det här hänger ihop och det är dags att ta krafttag för att lösa problemen, både akut och på lång sikt.