Varannan lärare orolig för ökat våld när det sparas på skolan

Det finns en koppling mellan besparingar i skolan och risken för våld, menar Sveriges Lärare.

En ny undersökning visar att hälften av lärarna tror att nedskärningarna i skolan kan leda till en ökning av hot och våld.
– Vi är allvarligt oroliga för hur det påverkar våra medlemmar, säger Åsa Fahlen, förbundsordförande Sveriges Lärare.

Sveriges Lärares nya rapport ”Döden för skolan” visar att nästan samtliga lärare i landet, 94 procent, är oroliga för konsekvenserna av de nu pågående nedskärningarna i skolan. 48 procent oroar sig specifikt för en ökning av hot och våld.

LÄS MER: Lärarna har fått nog: STOPPA SLAKTEN PÅ SKOLAN!

Åsa Fahlén på Sveriges Lärare menar att kopplingen mellan sparkrav i skolan och en ökad utsatthet för lärare och andra i verksamheten är lätt att se.

Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

– Hittills ser vi inte att lärare blir av med jobbet. Men det är många runt lärarna som försvinner, som elevassistenter och lärarassistenter. Det är personer som ofta finns där för elever som behöver extra stöttning eller för att skapa mer lugn och ro, säger hon.

Viktigt med vuxna på plats

Hon menar att finns skilda orsaker till att våld blossar upp på en skola, men att en grundläggande förutsättning för att motverka alla typer av våld i skolan är att man har tillräckligt med vuxna personer på plats.

–  Det kan handla om en elev som mår dåligt och måste få hjälp med det. Köerna till BUP är långa. Det kan handla om en elev som har en diagnos och därför behöver en assistent. Sen är det också så att den brottslighet vi ser i samhället kan dyka upp också i skolan. Ju färre vuxna som ser vad som pågår desto otryggare blir det, säger Åsa Fahlén.

Hennes råd till fackets medlemmar är att se till att anmäla alla händelser då våld eller hot om våld förekommer.

– Ingen ska behöva uppleva sådant på sin arbetsplats. Vänd er till skyddsombud och rektor varje gång någonting händer och anmäl det. Alla huvudmän är skyldiga är att ha ett system för att hantera det här.