Underbetyg till IES i studiero och trygghet

Internationella engelska skolan hamnar under genomsnittet i studiero och trygghet enligt Skolinspektionens senaste enkät.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärarna är nöjda. Vårdnadshavarna är nöjda. Men av eleverna får studiero och trygghet på Internationella engelska skolan inga toppbetyg i Skolinspektionens undersökning.
– De ligger under genomsnittet, säger Per Gillström, utredare.

LÄSTIPS NYA LÖNELISTOR: Lärarlöner 2021 – se om du har rätt lön

Svenska skolelever rankar generellt sina skolor över medel i senaste upplagan av Skolinspektionens undersökning Skolenkäten, från våren 2021.

Här deltar femteklassare, niondeklassare och gymnasieelever, samt pedagogisk personal i samtliga skolor.

Internationella engelska skolan (IES) marknadsför sig som ordning-och-redaskola, och ger regler och disciplin en framträdande roll. En lugn och trygg lärmiljö är skolans första etiska pelare, ett värde som skolan ”alltid ska sätta i centrum”.

Men i Skolenkäten får IES ett sämre värde än riksgenomsnittet, det vill säga värdet för samtliga deltagande huvudmän och skolor.

– När det gäller studiero ligger de i den undre halvan. De har en bit kvar, säger Per Gillström, Skolinspektionens utredare.

Sjunkande poäng

Femteklassarna ger skolan under medel i samtliga 10 undersökta parametrar, bland annat ordningsregler, studiero, och trygghet.

Poängen i dessa fyra kategorier har också sjunkit sedan Skolenkäten höstterminen 2018.

Från årskurs 9 får IES lägre betyg än rikssnittet när det gäller ordningsregler, trygghet och elevhälsa; men högre än snittet för grundläggande värden och elevers förutsättningar.

– Det ser ut som det brukar göra för huvudmän. De är genomsnittliga, det är det statistiska svaret, säger han.

LÄSTIPS Skolan som inte lärde elever skriva och räkna

Föräldrar och lärare nöjdare än elever

Linda Norberg, IES kommunikationsdirektör, är inte redo att kommentera undersökningen.

– Vi analyserar just nu resultatet och väntar med att kommentera tills den analysen är klar.  Skolenkäten är en av många informationskällor som vi använder till vårt löpande kvalitetsarbete. Vi arbetar annorlunda än många andra skolor och ser att vårt sätt att arbeta med eleverna gör att de når högre akademiska resultat än de flesta andra skolor, säger hon i en skriftlig kommentar.

Men en sak sticker ut: föräldrar och lärare på skolan har en ljusare bild än eleverna.

Båda grupper placerar företages skolor över medel i de flesta kategorier.

Konkurrenterna Academedia fria grundskolor AB och Thoren framtid AB hamnar över rikssnittet i de flesta grenar, men Kunskapsskolan på snittet eller något lägre.

Enkäten görs sedan 2021 en gång om året. Skolorna deltar vartannat år.   

Så tycker lärarna

Här är de uppgifter som lärarna tycker funkar bäst. Indexvärdet är 0-10.

Grundskollärarnas fem-i-topp (baserat på samtliga medverkande enheter)

  1. Förhindra kränkningar (8,6)
  2. Tillit till elevens förmåga (8,2)
  3. Grundläggande värden i undervisningen (8,0)
  4. Trygghet (8,0)
  5. Särskilt stöd (7,9)

Gymnasielärarnas fem-i-topp (baserat på samtliga medverkande enheter)

  1. Trygghet (8,4)
  2. Förhindra kränkningar (8,4)
  3. Elevhälsa (8,3)
  4. Särskilt stöd (8,2)
  5. Tillit till elevens förmåga (8,1)

LÄS ÄVEN

"Det är dags att de utsatta får berätta sin historia"

Så säger lärarna om nya covid-tipsen