Så säger lärarna om nya covid-tipsen

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand kräver att skolor som inte kan smittsäkra måste gå över till distansundervisning resten av terminen.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Arbetsmiljöverkets granskning visar att hälften av skolorna brister i covid-hanteringen – och myndigheten publicerar nu vägledning för huvudmännen.
En vägledning som får skarp kritik av lärare.

Av 125 granskade skolor, brister hälften i sitt arbetsmiljöarbete för att förhindra smittspridning av covid. Det visar en delrapport som Arbetsmiljöverket gjort.

Så vill Arbetsmiljöverket hindra smittan

  1. Dela upp klasserna i mindre grupper
  2. Bedriv undervisning på distans eller utomhus
  3. Om det är möjligt, gör korridorer enkelriktade
  4. Schemalägg så att inte alla elever har rast samtidigt i skolan
  5. Servera lunch så att eleverna kan hålla avstånd till varandra
  6. Vädra ur klassrummen ordentligt mellan lektionerna och säkerställ en god ventilation

Källa: Arbetsmiljöverket

– Nu är det bara några veckor kvar av terminen och de arbetsgivare som inte kan ordna en smittsäker miljö måste övergå till fjärr- och distanslösningar för att förebygga att fler elever och lärare blir sjuka, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Mot bakgrund av granskningen, som Läraren.se var först med att berätta om, har Arbetsmiljöverket publicerat sex förhållningsregler för huvudmännen. Och det är tveksamt om lärare upptäcker något nytt på listan.

LÄSTIPS Här är det grönt ljus till vaccination på arbetstid

”Inte realistiskt”

– Det vore hjälpsamt att dela upp klasserna, men brist på personal och rum gör det ej realistiskt. Det görs redan delvis på gymnasiet går det när en årskurs är inne i taget, men inte när fler elever är på skolan. Lika så i grundskolan när elever har distansundervisning kan den finnas lokaler över, skriver Lärarförbundets skyddsombud Olle de Vahl och Carolina Callsen, ombud, till Läraren.se.

I förskolan är det omöjligt att göra utedagarna hur långa som helst.

– Att närma sig heltid är inte realistiskt, då vi även måste ha ett barnfokus på att de skall orka hela dagen. De senaste veckornas blåsväder med temp kring 2-7 grader kostar på, säger förskolläraren Karin Edlund.

En så enkel sak som att öppna ett fönster och vädra är inte helt enkelt i skolan.

– Ofta finns inte tidsmarginalen för vädring mellan lektioner, säger Marie Wall Almquist, ordförande för Lärarförbundet i Malmö.

Elin Löfström-Engdahl är projektledare på Arbetsmiljöverket.

Det här är inga nyheter för lärarna. Borde åtgärder som dessa redan haft effekt på smittspridningen?

Elin Löfström-Engdahl, projektledare Kemiska risker och Smitta vid Arbetsmiljöverket.

– Varje skola måste göra enskilda riskbedömningar, dessa ska göras i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. Vilka åtgärder som ska vidtas är därför upp till varje huvudman och rektor. Våra exempel är några av många konkreta lösningar som skolor har använt sig av och som har gjort skillnad. Varje skola är unik och måste exempelvis väga in antalet elever, skolans utformning och den lokala smittspridningen i sina riskbedömningar och när de beslutar om åtgärder, säger hon.

Arbetsmiljöverkets granskning fortsätter hela året.

LÄS ÄVEN

Så drabbar pandemin lärarnas bedömningar

Läraren om betygen: ”Är inte orolig”

Ökad barnsmitta – FHM planerar inför skolhösten