Skolan öppen efter misshandel – nu överklagar lärarna

Sveriges Lärare överklagar Arbetsmiljöverkets skyddsstopp på skolan där flera i personalen misshandlats av en elev. Bilden har inget samband med händelsen. Foto: Adobe stock

Sveriges Lärare överklagar Arbetsmiljöverkets beslut om att häva skyddsstoppet på skolan där en mellanstadieelev misshandlat personal. Två är sjukskrivna.
– Vi hoppas att våra medlemmar ska få komma tillbaka till en trygg arbetsplats, säger Simon Sandström, Sveriges Lärare.

LÄS ÄVEN: Facket larmar – hotar med nytt skyddsstopp

Läkarutlåtandet är tydligt: ”Vi bedömer X tillstånd/illabefinnande för närvarande endast bero på en bristande arbetsmiljö som för hen men även för hens kollegor innebär en stor otrygghet med våld och hot. Tacksam om hen får gehör av framför allt arbetsgivaren då det absolut inte är acceptabelt att arbeta under sådana här förhållanden.”

Det handlar om den lärare som blivit sjukskriven efter att ha blivit hotad av den våldsamma eleven på mellanstadiet.

Därför är lärarna sjukskrivna

Ytterligare en person är sjukskriven efter en misshandel. En tredje är tillbaka på skolan, men känner stark oro för att möta eleven.

Eleven har varit våldsam mot både personal och elever under hela sin skoltid. Efter flera incidenter under en treveckorsperiod bestämde sig Sveriges Lärare för att – med stöd av fackförbundet Kommunal – införa skyddsstopp.

Något som Arbetsmiljöverket hävde efter tre dagars inspektion på skolan.
Nu överklagar Sveriges Lärare beslutet.

Simon Sandström, huvudskyddsombud, för Sveriges Lärare i Stockholm.

– Vi har två i personalen hemma och sjukskrivna efter att arbetet med eleven är återupptaget. Bara det räcker, säger Simon Sandström, huvudskyddsombud hos Sveriges Lärare Stockholm.

”Känner oro och ångest”

Skolan har sedan lång tid tillbaka ett handlingsprogram upprättat som rör eleven, men personalen känner sig enligt överklagan ändå inte trygg.

– Just nu känner de en stark oro och ångest för att vara på en arbetsplats samtidigt med en så utåtagerande elev, säger han.

Rektorn på skolan svarar:

– Vi har tagit till åtgärder vi känner oss trygga med och försöker hitta sätt för att personal som blivit utsatt ska slippa möta eleven. Men eleven går på skolan och har rätt att göra det och vi är öppna för att hitta lösningar för dem som tycker att det är svårt, säger hen.

Simon Sandström anser också att skolledningen lämnat uppgifter som inte stämmer till Arbetsmiljöverket.

– Dels att en skolpsykolog ska hantera hur personalen ska agera kring hot och våld – det har den inte kompetens för. Dels att det står att det är två resurser på eleven. Ja det är det, men inte samtidigt. Det är en resurs som är med eleven, säger Simon Sandström.

Rektorn håller inte med i beskrivningen.

– Psykologen som jobbar som skolpsykolog har i uppdrag att handleda personal. Han är psykolog, erfaren och har kompetens att handleda. Där förstår jag inte vad de menar. Och det är två resurser anställda, men de är inte två personer med eleven hela tiden. Det behövs inte två personer hela dagarna. Däremot behövs det en backup. Och det finns annan personal i närheten, säger rektorn.

LÄS ÄVEN:

Lärare misshandlade av elev på mellanstadiet

Efter explosioner och våld – skolan i Sjöbo öppen igen