Facket larmar – hotar med nytt skyddsstopp

Sveriges Lärares huvudskyddsombud Simon Sandström är inte nöjd med arbetsgivarnas insatser för att skydda personalen mot en våldsam mellanstadieelev. Foto: Martin Stenmark

Eleven får inte vistas i skolan utan assistent. Det är resultatet av Sveriges Lärares skyddsstopp.
Men läraren som blivit misshandlad av eleven träffar ändå denne i matsalen, utan sällskap, och beskriver det som att få ”en kniv i magen”.
Nu kräver facket skarpa åtgärder.

LÄS ÄVEN: Lärare misshandlade av elev på mellanstadiet

Kommunen har reagerat på Sveriges Lärares krav på fler åtgärder för den våldsbenägna eleven som går på en mellanstadieskola.

Bland annat har rektor sett över schema, så den misshandlade läraren slipper stöta ihop med eleven.

Skolchefen i området säger till Vi Lärare att det kan komma att bli aktuellt med ytterligare åtgärder.

– Utan att gå in på detaljer så har skolan satt in omfattande stödåtgärder som följs upp och vid behov kan nya åtgärder beslutas, säger skolchefen.

Det var bara dagar sedan Sveriges Lärare, med stöd av fackförbundet Kommunal, införde skyddsstopp på skolan som ligger i Stockholmsområdet. Nu väntar huvudskyddsombudet i Stockholm Simon Sandström svar på en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö, en 6:6a.

– Det är väldigt beklagligt, men jag tänker också ”vad var det vi sa”. Den här handlingsplanen fungerar inte och eleven behöver en annan undervisningsform. Arbetsgivaren klarar inte av att hantera situationen, säger han.

Innan skyddsstoppet hade eleven på kort tid misshandlat två i personalen och hotat en tredje.

Hänvisar till handlingsplan

Men Arbetsmiljöverket gick på arbetsgivarens linje och hävde stoppet.

Rektorn hänvisade till en handlingsplan där eleven bland annat inte får röra sig utan assistent på skolan.

En vecka efter att handlingsplanen införts möter en av de misshandlade lärarna eleven i matsalen, utan sällskap.

Läraren beskriver känslan som ”en kniv i magen” när deras blickar möts.

– Det är en helt oacceptabel arbetsmiljö. Vi måste hitta lösningar på det här stora problemet, våra medlemmar ska inte arbeta under de här förhållandena. Det borde vara självklart för alla parter, säger Simon Sandström, huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Stockholm.

Överväger nytt skyddsstopp

Den utsatta läraren vill egentligen inte vara på skolan så länge handlingsplanen brister.

En assistent är sjukskriven efter misshandel av samma elev.

Kommunen har onsdagen på sig för att åtgärda bristerna och bland annat ”garantera säkerheten för personalen så att de inte ska utsättas för hot och våld”.

Simon Sandström säger att facket överväger ett nytt skyddsstopp.

– Rektor säger att hen inte kan flytta eleven till en annan enhet, men rektorn har också ett arbetsmiljöansvar. Budskapet är att arbetsgivaren måste ta ett arbetsgivarperspektiv och inte bara ett elevperspektiv, säger Simon Sandström.

Vi Lärare anonymiserar både skolchef och rektor, för att skydda elevens identitet.