Regeringskrisen – så går det för skolfrågorna

Läraren reder ut statusen på januariavtalets skolpunkter.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Två av nio punkter i överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är klara. Läraren.se listar status för de övriga.

Punkt 49. Förbättra kunskaperna i skolan. En viktig del är nya läroplanerna, som för grundskolans del kallas Lgr 22 och infaller hösten 2022. ❗️

Skolinspektionen föreslås också få möjlighet att stänga skolor som brister i kvalitet, både privata och kommunala. Förslaget har varit på remiss. ❓

Högre kvalitetskrav på både kommunala och fristående skolor. Status okänd. ❓

De nationella proven ska digitaliseras, något som skjutits på framtiden. Först på grund av långsam digitalisering av skolan innan pandemin, sedan på grund av EU-regler.❗️

Punkt 50. Skolor som vill får börja med betyg i fyran. Intresset är dock svalt. ❗️

Punkt 51. Tioårig grundskola. Förslaget har gått på remiss. ❓

Punkt 52. Ge rätt stöd i tid innehåller bland annat förslag om obligatorisk språkförskola från fem år för barn till nyanlända – ett förslag som varit på remiss. ❓

Här återfinns också förslag om läxhjälpsgaranti och prioriterad timplan för barn som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet, samt kortare sommarlov och utökad timplan för nyanlända. Förslaget är på remiss till 1 september 2021.❓

Resursskolorna ska utvecklas och särskolan stärkas – förslagen är på remiss.❓

Punkt 53. Skapa studiero. Förslag om mobilförbud har redan riksdagsmajoritet, medan ökade befogenheter för lärare att ingripa fysiskt är på remiss. ❓

LÄSTIPS Wiman: ”Hårdare tag och mobilförbud är skuggfäktande”

Punkt 54. Ge likvärdiga förutsättningar. Regionaliserade skolmyndigheter, professionsprogram för lärare och rektorer, stärkt stöd för likvärdighet och kunskapsutveckling. Fler karriärtjänster i utanförskapsområden. En utredning föreslår en lägstanivå för elevhälsan. Ett beslutsunderlag för statligt huvudmannaskap för skolan tas fram.

Utredningen om elevhälsa har varit på remiss.❓

Utredningen om statligt huvudmannaskap ska redovisas senast i maj 2022.❓

Punkt 55. Nya betyg i gymnasieskolan, ämnesbetyg i stället för kursbetyg införs enligt Skolverket i juli 2024. ❗️

Punkt 56. Reformera lärarutbildningen. Fler lärarledda lektioner, större kunskaper om NPF och sex- och samlevnad, mer kunskap om inlärning och kognition är några förslag till en ny lärarutbildning. Regeringens förslag har varit på remiss. ❓

LÄS ÄVEN

Experten: "Så kan regeringskrisen bli en fördel"

Forskaren: Detta är lärarnas drömförälder

Nu tänds betygsstatistik från Sveriges skolor igen