Skolan slänger 84 ton mat per dag

Endast 83 procent av skolans mat äts upp. Resten slängs. Ännu värre är det i förskolan. Foto: Johnér
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

84 ton per dag och 15 000 ton per år. Så mycket skolmat kastas bort.

Specialkosten är bara en faktor som driver upp kostnaderna för skolmaten.

Minst lika dyrt är matsvinnet. Och det är gigantiskt.

I genomsnitt slängs det ungefär 13,5 kilo mat per elev och år i skolan. Vilket betyder minst 15 000 ton.

Några kilosiffror finns inte för förskolan.

Men procentuellt slängs mycket mer mat där.

I förskolan slängs det mer än det äts. Enligt Livsmedelverkets granskning är det bara 35 procent av maten i förskolan som äts upp. Resten slängs.

Skolan är betydligt bättre på att använda maten. 83 procent av maten äts upp.

Många kommuner har insett vidden av matsvinnet och jobbar hårt för att det ska minska.

Flera har lyckats bra.

Södertälje är en av dem. Där har svinnet minskat med 50–60 procent.

– Vi har jobbat med det systematiskt i flera år. Tidigare detaljstyrdes menyerna centralt. Nu har varje kök individuella menyer. Det gör att de kan menyplanera mycket bättre. Man kan utgå mer från ”vad har jag i lager” och skapa menyer utifrån det. Kockarna är väldigt kreativa och har fått större befogenheter, säger Sara Jervfors, kostchef i Södertälje.