10 år sedan skolmaten kontrollerades

Skolinspektionen kontrollerar inte om skolorna serverar näringsriktig mat. Illustration: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Skolmaten måste vara näringsriktig. Men Skolinspektionen kontrollerar inte om skolorna följer lagen.
– Det borde de göra, säger Karin Fritz, dietist på Livsmedelsverket.

När kravet på näringsriktig skolmat infördes 2011 fick Skolinspektionen ansvaret för att granska så att skolorna följer lagen.

Men Skolinspektionen har aldrig varit ute på skolorna för att undersöka hur näringsriktig maten är.

– Jag som arbetade som utredare när lagen kom blev ganska förvånad över att det var vi som skulle granska att den följs. Mat är inte mitt eller mina kollegors kompetensområde. Vi är specialiserade på frågor som rör undervisning. Däremot kändes det mer rimligt för mig som utredare när det förklarades för mig att vi skulle kontrollera att huvudmännen har rutiner för att säkerställa näringsriktigheten, säger Helena Olivestam Torold, verksamhetsutvecklare på Skolinspektionen.

Hur går det med kontrollen av huvud­männen?

Sådär. Skolinspektionen har bara gjort en kontroll, för tio år sedan.

Då höll över hälften av kommunerna inte måttet: ”Mer än hälften (60 procent) av de granskade skolhuvudmännen lever inte upp till kraven på att det ska finnas rutiner och system för att säkerställa att eleverna erbjuds näringsriktiga skolmåltider”, skrev Skolinspektionen i rapporten,w som kom 2012.

LÄSTIPS LISTA: Här kostar skolmaten mest och minst