7 tips - så vårdar du din lärarröst

Lärarna saknar utbildning i röst- och talvård – trots att det är ett så pass viktigt verktyg för yrkesgruppen. Här får du några tips!
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Ungefär 15 procent av svenska lärare har problem med rösten. Lärare är den vanligaste patientgruppen på logopedmottagningarna. Detta är känt sedan länge. Ändå erbjuds röst- och talvård bara på ett fåtal av landets lärarutbildningar – trots all forskning som visar att det leder till förbättringar.

Läraryrket är ett scenyrke i likhet med det många artister och skådespelare har. Rösten är ett viktigt verktyg för att nå ut till publiken. På skådespelarprogrammet vid Malmö teaterhögskola utgör ämnet ”Röst, tal och text” ungefär 10 procent av hela utbildningen.

Jag tycker det är konstigt att lärare inte får mer utbildning i detta

– Vi jobbar mycket med att göra rösten hållbar och hörbar. Jag tycker det är konstigt att lärare, som står inför sin publik varje dag, inte får mer utbildning i detta, säger Fredrika Tungström som är ansvarig logoped på skådespelar­utbildningen i Malmö.

Det förekommer lite olika uppgifter om hur många av landets 25 lärarutbildningar som erbjuder kurser i röst och tal. Umeå och Jönköping lyfts som goda exempel av många erfarna logopeder som forskar kring lärares röster. Det finns också en uppgift om att det erbjuds på ytterligare sju av lärarutbildningarna i landet.

– Kanske finns det på några ställen till, men då handlar det oftast bara om ett fåtal timmar med teori. Det som behövs mest är praktisk träning i klassrumsmiljö så att studenterna får in det i kroppen, säger Ann-Christine Ohlsson, logoped och forskare vid Göteborgs universitet.

Varför rösten behandlats så styvmoderligt finns det inga enkla svar på, bara teorier. Klart är i alla fall att varken ansvariga på Universitetskanslerämbetet eller Skolverket har något svar att ge.

De fyra logopeder som vi har varit i kontakt med lyfter ungefär samma tankar. När talpedagogerna, som främst ägnade sig åt uttal och dialekt, försvann från lärarutbildningarna under 1990-talet, verkar röstutbildningen runnit ut i sanden på många lärarutbildningar.

Ingen tid för röstträning

En förklaring är att lärarutbildningen redan har en full agenda och lärare som hunnit jobba ett tag är så fullastade med arbetsuppgifter att det inte riktigt finns utrymme att kämpa för detta.

– En annan viktig sak tror jag är att röstvård är ett mjukt ämne som är svårt att mäta och därför inte lika intressant att satsa på för politiker och chefer, säger Ann-Christine Ohlsson.

Andra förklaringar kan vara att röstproblem är så vanliga att de nästan ses som en del av läraryrket och ofta tillskrivs individen i stället för att ses som det organisatoriska problem det faktiskt är.

7 tips - så vårdar du din lärarröst

  1. Tänk på akustiken i rummet. Det är bra med hårda ytor bakom ryggen, till exempel whiteboard och fönster, som skickar iväg rösten. Studsar ljudet mycket och det bildas eko kan man hänga upp tyger som dämpar. Det finns också speciella akustikplattor som dämpar ljud. Tänk på att inte prata samtidigt som du skriver på tavlan. 
  2. Minska bullerkällor. Skrap från stolsben går lätt att åtgärda med tassar eller tennisbollar. 
  3. Använd ett så kallat ljudutjämningssystem (inte detsamma som högtalarsystem). Det förstärker de högre frekvenserna där konsonanterna finns, förbättrar hörbarheten i hela rummet och gör också att man hör sin egen röst bättre. Obs att högtalaren gärna ska stå lite bakom dig. 
  4. Lägg in en pratpaus på fem minuter några gånger om dagen, speciellt om du känner dig ansträngd i rösten. 
  5. Vid förkylning behöver rösten mer vila eftersom stämbandens naturliga skydd är försvagat. Det är bättre att prata än att viska och mer skonsamt för rösten att hosta än att harkla sig. Ät inte halstabletter
    i onödan, de torkar ut slemhinnorna.
  6. Om möjligt undvik torr, dammig och rökig miljö. 
  7. Om du ofta upplever röstproblem som inte går över till nästa dag är det dags att söka hjälp.