Fem knep som får eleverna att lyssna

Att använda ett icke-verbalt ledarskap som utgår från blick, gester, rörelsemönster och tempo är nyckeln för att lyckas enligt John Steinberg.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Här får du fem tips om hur du kan lyfta undervisningen genom ökad röst- och kroppsmedvetenhet.

5. Använd rösten

Vill du uppfattas som tillgänglig? Använd minipauser och en stigande intonation. Vill du uppfattas som mer bestämd och tydlig? Använd en lite hårdare ton men tänk på att det kan vara svårt att ta emot ett budskap i en alltför hård förpackning.

4. Koll på blicken

Be en kollega filma dig under en minut när du står inför klassen. När du sedan tittar observera var du har dina ögon? Fångar du hela klassen eller har du fokus på enskilda elever? Öva dig på att skanna hela rummet så att alla känner sig inkluderade.

3. Frys gesten

Håll fast i en gest lite längre när du ger instruktioner som exempelvis ”nu ska vi …” En frusen gest understryker och gör ditt budskap tydligare. Kombinera också med att ta ett steg mot klassen medan du håller gesten.

2. Pausera mera

Gör en paus då och då när du pratar. Det skapar förväntan och tid för eleverna att tänka över vad du har sagt.

1. Snåla på orden

Visa i stället din intention med hjälp av gester. Här är ett exempel: Du får säkerligen ofta frågan ”vad ska vi göra?” trots att du gett tydliga instruktioner. Då är det mer effektivt att vara tyst, peka och titta på instruktionerna som du skrivit upp på tavlan.


… och 5 saker du ska undvika

1. Göm dig inte bakom möbler. Det skapar distans. Ta i stället din självklara scen mitt i rummet.

2. ”Smutsa” inte ned en plats. Skilj varifrån i rummet du ger positiv och negativ information. Om du står framme vid tavlan och ger gruppen en sträng tillsägelse ”smutsar” du ned platsen. Flytta dig till en annan plats i rummet. Vänta någon sekund innan du kommer med din uppmaning.

3. Prata inte för fort. Andas och ta det lugnt. För många ord gör
att eleverna blir trötta och tappar koncentrationen.

4. Stirra inte. En arg blick får eleverna att inta försvarsställning. Undvik att spänna ögonen i någon och slå bort blicken när det blir en konflikt. Gå inte heller alltför nära utan ge eleven lite utrymme, cirka två meter.

5. Skyll inte ifrån dig. Det är inte elevens fel om det är stökigt.
Underskatta inte din egen betydelse.
Fundera i stället på ditt eget agerande och hur du kan slipa på kroppsspråket. Öva, öva, öva.

Källa: Lärarens kroppsspråk (Gothia kompetens) skriven av John Steinberg.