7 tips - så vårdar du din lärarröst

Lärarna saknar utbildning i röst- och talvård – trots att det är ett så pass viktigt verktyg för yrkesgruppen. Här får du några tips!
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Ungefär 15 procent av svenska lärare har problem med rösten. Lärare är den vanligaste patientgruppen på logopedmottagningarna. Detta är känt sedan länge. Ändå erbjuds röst- och talvård bara på ett fåtal av landets lärarutbildningar – trots all forskning som visar att det leder till förbättringar.

Läraryrket är ett scenyrke i likhet med det många artister och skådespelare har. Rösten är ett viktigt verktyg för att nå ut till publiken. På skådespelarprogrammet vid Malmö teaterhögskola utgör ämnet ”Röst, tal och text” ungefär 10 procent av hela utbildningen.

Jag tycker det är konstigt att lärare inte får mer utbildning i detta

– Vi jobbar mycket med att göra rösten hållbar och hörbar. Jag tycker det är konstigt att lärare, som står inför sin publik varje dag, inte får mer utbildning i detta, säger Fredrika Tungström som är ansvarig logoped på skådespelar­utbildningen i Malmö.

Det förekommer lite olika uppgifter om hur många av landets 25 lärarutbildningar som erbjuder kurser i röst och tal. Umeå och Jönköping lyfts som goda exempel av många erfarna logopeder som forskar kring lärares röster. Det finns också en uppgift om att det erbjuds på ytterligare sju av lärarutbildningarna i landet.

– Kanske finns det på några ställen till, men då handlar det oftast bara om ett fåtal timmar med teori. Det som behövs mest är praktisk träning i klassrumsmiljö så att studenterna får in det i kroppen, säger Ann-Christine Ohlsson, logoped och forskare vid Göteborgs universitet.

Varför rösten behandlats så styvmoderligt finns det inga enkla svar på, bara teorier. Klart är i alla fall att varken ansvariga på Universitetskanslerämbetet eller Skolverket har något svar att ge.

De fyra logopeder som vi har varit i kontakt med lyfter ungefär samma tankar. När talpedagogerna, som främst ägnade sig åt uttal och dialekt, försvann från lärarutbildningarna under 1990-talet, verkar röstutbildningen runnit ut i sanden på många lärarutbildningar.

Ingen tid för röstträning

En förklaring är att lärarutbildningen redan har en full agenda och lärare som hunnit jobba ett tag är så fullastade med arbetsuppgifter att det inte riktigt finns utrymme att kämpa för detta.

– En annan viktig sak tror jag är att röstvård är ett mjukt ämne som är svårt att mäta och därför inte lika intressant att satsa på för politiker och chefer, säger Ann-Christine Ohlsson.

Andra förklaringar kan vara att röstproblem är så vanliga att de nästan ses som en del av läraryrket och ofta tillskrivs individen i stället för att ses som det organisatoriska problem det faktiskt är.